Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Парламентът прие на първо четене нов Закон за пазарите на финансови инструменти

Парламентът прие нов Закон за пазарите на финансови инструменти на първо четене. В акта се предвижда създаването на нов вид многостранна система за търговия – пазар за растеж. Целта е да се насърчава малкият и средният бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар.

С новия закон в българското законодателство се въвеждат изискванията на европейска директива за пазарите на финансови инструменти и се въвеждат мерки по прилагането на европейски регламент за пазарите на финансови инструменти. Целта е да се увеличи прозрачността на пазарите на финансови инструменти и да се гарантира по-добра защита на
инвеститорите.

Новата регулаторна рамка на общоевропейско ниво има за цел да осигури условия инвестиционните посредници да предоставят услуги в целия ЕС по силата на лиценз, получен в съответната държава по произход. С новия български закон се разширява кръгът на финансовите инструменти, като са включени и някои видове енергийни договори. Надгражда се досега съществуващият правен режим на организацията и дейността на
инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа. Нови изисквания са въведени за управлението и представителството на инвестиционния посредник, а по-подробни изисквания – за добра репутация, професионална квалификация и опит.

Занапред инвестиционните посредници ще могат да сключват договори с т. нар. обвързани агенти, които да предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник на негова пълна и безусловна отговорност. Въвеждат се изисквания, които инвестиционните посредници трябва да спазват при използването на така наречената алгоритмична търговия, при която компютърен алгоритъм действа без човешка намеса.

Източник: Наpодно събрание

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си