Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

АнонсиМинали обучения

Трето събитие за Програма „ЗОП+“ (София, 26-27 април, 2018 г.)

„ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2018“

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
26 и 27 април, 2018 г.

През 2016 година формално транспонирахме европейските директиви, през 2017 година се учехме да прилагаме новите текстове, които въведохме, а пред 2018 година ни предстои нещо, с което не сме сблъсквали досега – да се научим практически да правим това, поето като ангажимент към семейството на Европейския съюз – пълноценно дигитално възлагане на поръчки. И отвъд това, с което сме свикнали досега, изпращайки електронни обявления. А с електронно планиране, обявяване, изпращане и разглеждане на оферта, фактуриране. И много други етапи…

След като интересът към тематичния блок от първото събитие от “Програма ЗОП+”, посветен на електронното възлагане, надхвърли всички очаквания, решихме третото обучение от проекта да е посветено само на тази проблематика. Така специалният модул на г-н Стоянов и г-н Панчев, посветен на попълване на електронен ЕЕДОП и работата с ЦАИС ЕОП ще има повече време на разположение, за да удовлетвори в цялост Вашия интерес. Допълвайки още много теми и казуси от възлагането, които ще бъдат обект на дискусия и обмен на добри практики.

Очакваме Ви!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични модули, в рамките на които ще се разгледат ключовите предизвикателства в областта на обществените поръчки през знаковата за България, а и за материята на поръчките в страната ни 2018 година. Всеки модул ще включва няколко презентации по проблематиката, изнесени от лекторите, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

НА ТРЕТОТО СЪБИТИЕ ОТ ПРОГРАМА ЗОП+ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ТЕМИ КАТО:

ОСНОВЕН ФОКУС НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Практическо попълване на ЕЕДОП в електронен вид;
 • Системата на АОП – ЦАИС ЕОП – КАК ЩЕ ВЪЗЛАГАМЕ ЕЛЕКТРОННО ОТ ОКТОМВРИ 2018 г.;

ДРУГИ АКЦЕНТИ:

 • Използване на ОПЦИИ – инструментът на професионалистите;
 • КОЙ трябва да подава ЕЕДОП и защо експертите НЕ ТРЯБВА да попълват документа;
 • Кои несъответствия в ЕЕДОП водят до основание за ОТСТРАНЯВАНЕ и кои НЕ;
 • Ограничителни условия по процедурите – нарушения на чл. 2, ал. 2 от ЗОП – примери и практика;
 • Искане за наличие на ТРУДОВИ ДОГОВОРИ или осигурени бизнес условия от участниците – как да не нарушим закона;
 • Изисквания при които ОСЕС и Управляващите органи налага ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ;
 • СВЪРЗАНИ ЛИЦА, конфликт на интереси и съгласувани оферти, отстраняване поради деклариране на неверни обстоятелства – правомощия и задължения на комисията;
 • Незаконосъобразни действия на комисията по ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ – при технически предложения с еквивалентни решения или немотивирано недопускане на обосновка;
 • Как да НЕ нарушим чл. 33, ал. 1 от ППЗОП при съставяне на методиката си за оценка;
 • Из протоколите на комисиите: Къде най-често срещат трудности оценителните комисии;
 • Как да УВЕДОМЯВАМЕ УЧАСТНИЦИТЕ за решенията и действията на комисията;
 • Актуални решения на КЗК и ВАС, практика на АОП;
 • АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

 ОБУЧЕНИЕТО ВОДЯТ ЛЕКТОРИ С ДОКАЗАН ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ОПИТ:

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
 • Антоанета Първанова, експерт по обществени поръчки
 • Ирена Черчеланова, главен експерт в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Комисията за защита на конкуренцията

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд, кафе-паузи, обучителни материали, и др.
ОТСТЪПКА за АБОНАТИ на сп. ЗОП ПЛЮС в размер на 20 лева на участник.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение
по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

0878 610 705, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ПРОГРАМА

ЗАЯВКА

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си