Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Бюджетната комисия в НС също подкрепи проекта на ЗИДЗОП

На заседание, проведено на 13 септември 2018 г., Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерския съвет на 01.08.2018 г.

Законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова – замeстник-министър на финансите. Подчертано бе, че основна цел на законопроекта е допълване и прецизиране на правилата и условията за поетапно въвеждане и използване на централизирана платформа за електронни поръчки. С нея възлагането на обществени поръчки в страната постепенно ще премине на нов етап и ще се осъществява основно чрез електронни средства. Използването на платформата ще е задължително за страните, участващи във възлагателния процес, поради което случаите на изключения от това правило са уредени изчерпателно.

Друг акцент при представянето на законопроекта са били промените, с които се въвеждат изискванията на Директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Със законопроекта се регламентира задължение на възложителите за приемане и обработване на електронни фактури при разплащане по договори за обществени поръчки.

След представянето и обсъждането на проекта и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по бюджет и финанси е предложила на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерския съвет на 01.08.2018 г.

Източник: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2576/reports/ID/9427

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си