Други обучения

Еднодневен ЗОП ПЛЮС УЕБИНАР: ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2020 – ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (текущо и по заявка)

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП В ЦАИС ЕОП

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА
С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Уебинар в zoom.us
Текущо и по заявка

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

След 14 юни електронното възлагане на обществени поръчки в централизираната платформа ЦАИС ЕОП вече е задължително за всички институции и организации, прилагащи ЗОП. По всеобщо мнение, този преход бележи качествено нов етап в развитието на системата на обществените поръчки в България.

По различни обективни причини дигиталната трансформацията за поръчките да бе отлагана няколко пъти и това увеличи времето за пренастройка към новия дигитален режим на работа. Въпреки извършената подготовка обаче всяка една промяна неминуемо изисква период на учене и адаптация. Отчитайки този факт и водени от мисията си да подпомагаме експертите по обществени поръчки, в обучителната си програма сме предвидили възможността за провеждане, текущо и по заявка от конкретна организация, на ЕДНОДНЕВЕН УЕБИНАР, подходящ както за възложители, така и за участници в процедури по ЗОП.

В спокойна и безопасна дигитална среда, на онлайн събитията заедно с всички участници имаме пълноценна възможност да доизградим и затвърдим базисните знания и умения за електронно възлагане и щеда овладеем тънкостите при работата с платформата „ЦАИС ЕОП“. За да се уверим, че ще можем да отговорим на новите изисквания в работата по ЗОП пълния набор, както от правни, така и от дигитални знания и компетентности за справяне с актуалните предизвикателства, при отчитане на АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗОП и ППЗОП.

По традиция на дигиталния тренинг насърчаваме и подпомагаме всички участници да бъдат активни и да регистрират собствени профили в тестовата версия на ЦАИС ЕОП, за да могат да подадат оферти по изготвените от лектора обществени поръчки! 

Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и може да бъде полезно за всички, без значение от техния опит и квалификация.

Очакваме Ви!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките. Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЛЕКТОР – ЕКСПЕРТ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

  • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 180 лева без ДДС за един участник (при индивидуално записване. 

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За заявка и участие, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура.

Технически изисквания за участие в обучението:
Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството.
Въпроси в Уебинара се задават чрез чат функцията.

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките. Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Приложими законови изисквания за електронни обществени поръчки. Нови моменти в ЗОП и ППЗОП.

Регистрация в системата. Управление на профила на организацията в ЦАИС ЕОП.

Определяне на длъжностните лица за работа със системата. Подготовка на обществена поръчка от страна на възложител

Параметри, изисквания за подбор, техническо предложение, ценово предложение, график на поръчката, екип на възложителя, лице за контакт, обявления и решения.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Участие в обществена поръчка от страна на стопански субект и подаване на оферта Възможности за участие в поръчка. Искане за разяснение и комуникация с възложителя. Декриптиране на оферти. Подаване/оттегляне на оферта през системата.

13.00 – 14.00 Почивка

14.00 – 15.30 Разглеждане и оценка на подадените оферти. Комуникация с участниците. Преглед на подадените заявления/оферти. Подаване на нови документи. Допускане до отваряне на ценовите предложения.

15.30 – 16.00 Почивка

16.00 – 17.00 Декриптиране, отваряне и оценка на ценовите предложения на допуснатите участници. Приключване и избор на изпълнител. Решение на възложителя и приключване на работата по поръчката в системата. Досие на обществената поръчка.

Въпроси и отговори

Ивайло Стоянов

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker