Анонси

Сайтът на ЗОП ПЛЮС с обновени ресурси и нова информация за предварителния контрол на АОП

Споделяме с всички свои приятели, клиенти и партньори, че ресурсите, достъпни на сайта на Списание „ЗОП ПЛЮС“, бяха обновени с важна нова информация за предварителния контрол, извършван от Агенцията по обществени поръчки.

В секцията с контролна практика, достъпна от позиция „ЗОП+ Асистент“ в хедър менюто на сайта (виж илюстрацията по-долу), вече могат да бъдат намерени публикуваните от възложителите най-актуални становища от контрола чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП (КСИ), осъщестяван от АОП.

Ще припомним, че в съответствие с чл. 36а, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 36, ал. 1, т. 16 от ЗОП, възложителите следва да осигуряват чрез профила на купувача, който се поддържа на ЦАИС ЕОП, публичност и на становищата на АОП по чл. 232, ал. 8 и чл. 233, ал. 4, както и тези по чл. 235, ал. 3 от ц.з., когато е сключено допълнително споразумение.

Освен становищата от КСИ, на страницата с контролна практика и останалите страници с ресурси в „ЗОП+ Асистент“ са налични и много други документи и данни, които могат да бъдат източник на актуална и полезна информация за всеки експерт по обществени поръчки.

Списание ЗОП ПЛЮС – Всичко за обществените поръчки на едно място!

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker