Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Днес изтича крайният срок за подаване на обобщената годишна информация за поръчките на ниска стойност

Припомняме на всички колеги, че на 31 март изтича крайният срок за подаване на обобщената информация за обществени поръчки на ниска стойност.

Както бе разяснено от АОП с нарочна инструкция, считано от 2021 г. информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в която се посочват всички разходвани през 2020 г. средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 следва да се попълва и подава само чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

От АОП подчертаха, че посоченото изискване е валидно за всички възложители независимо от момента на възникване на задължението за ползване на системата съгласно приетото от Министерския съвет Постановление № 332 от 13 декември 2019 г.

Във връзка с горното бе уточнено и това, че в новата версия на „Редактора за форми“ е премахната възможността за избор на 2020 г. при образеца на информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

В помощния документ на АОП е разгледана последователността от стъпки, чрез които се реализира самото предоставяне на обобщената информация чрез платформата:

  1. След вход в ЦАИС ЕОП, от меню „Поръчки“ или „Начало“ чрез бутон „Създай“ се избира „Обобщена информация по чл. 230 ал. 1 т. 7 от ЗОП“.
  2. В секция „Обявления и решения“ се избира образецът, който следва да бъде попълнен.
  3. В „РАЗДЕЛ ІІ: РАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, поле „II.1) Разходваните средства за поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП“ се добавят и изплатените през годината суми по поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени или възложени извън ЦАИС ЕОП (ако има такива);
  4. В случаите по т. 3 в „РАЗДЕЛ ІII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ“ (когато е приложимо) се представя разбивка на изразходваните суми по чл. 20, ал. 3 и чл. 20, ал. 4 от ЗОП.От АОП бе направено и важното уточнение, че за подаване на информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП не се изисква прилагане на електронен подпис.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си