Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Актуални обученияАнонси

Присъствено практическо обучение: НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП: УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ В ПРАКТИКАТА 2021 (22-23 юли)

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП В ЦАИС ЕОП

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА
С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
22-23 юли, 2021 г.

 

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Обучителната ни програма по електронни поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП продължава с ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 22 и 23 юли отново в центъра на София.

С помощта на нашия опитен и компетентен лектор ще предоставим на всички участници пълноценна възможност да изградят и затвърдят знанията и уменията си за електронно възлагане и участие и да овладеят тънкостите при работата с платформата ЦАИС ЕОП, при отчитане на АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗОП и ППЗОП в сила от 2021 г. и НОВИТЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ на ПЛАТФОРМАТА. По този начин всеки преминал обучението ще получи пълния набор правни и дигитални компетентности за работа със ЗОП и ЦАИС ЕОП.

На тренинга ще бъде разгледана и актуалната практика на КЗК и ВАС с акцент върху електронните обществени поръчки.

Наш основен приоритет остава изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, посредством интерактивно и наситено с много примерни представяне на работата в ЦАИС ЕОП, което да е полезно както за участници, така и за възложители!

Очакваме Ви!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на електронни обществени поръчки.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА!

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – „ЦАИС ЕОП“

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложимата нормативна уредба – ЗОП и ППЗОП, с промените в сила от 2021 г. Указания на Агенцията по обществени поръчки.

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Използване на платформата като стопански субект – участник;
 • Оферта от упълномощено лице / от обединение – попълване на ЕЕДОП, пълномощно;
 • Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки;
 • Изисквания за работа с ЦАИС ЕОП – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Практическа симулация на работа с „ЦАИС ЕОП“ – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията;
 • Искане на разяснения чрез системата. Предоставяне и доказване на мерки за надеждност;
 • Подготовка на оферта в „ЦАИС ЕОП“. Подписване на офертата. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните чрез ЦАИС ЕОП и други съществени аспекти на процеса;
 • Декриптиране на офертата и ценовото предложение. Период на отключване. Загубване на ключа.
 • Сключване на договор за обществена поръчка. Документи за сключване на договор за обществена поръчка.
 • Модул „Договори“. Заявки по договор.

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

 • Нови моменти в ЗОП и ППЗОП – в сила от 2021 г.;
 • Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота, досие на поръчката, заповеди, упълномощаване и длъжностни характеристики – администратор и роли в платформата;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарни консултации чрез ЦАИС ЕОП;
 • Подготовка на документация и електронна преписка в платформата, промяна на условията, обявяване, подписване с КЕП от възложителя, кореспонденция между страните, предоставяне на разяснения, издаване и връчване на решения;
 • Назначаване на комисия, декриптиране и проверка на оферти в ЦАИС ЕОП;
 • Приключване работата на помощния орган;
 • Сключване на договор и осигуряване на документи по чл. 112 от ЗОП;
 • Контрол на изпълнение на поръчката.

ЛЕКТОР – ЕКСПЕРТ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП
с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, процесуален представител на СУ „Св. Климент Охридски“ и правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“. Лекторът има над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС ЕОП и над 100 публикации в областта на обществените поръчки.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева без ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

Събитието ще се проведе при изключително стриктно спазване
на противоепидемичните мерки и носене на индивидуални маски!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 22 ЮЛИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА” (част 1)

Нови моменти в нормативната уредба на електронното възлагане.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Актуални разпоредби на ЗОП в сила от 01.01.2021 г.

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА” (част 2)

Нови моменти в разпоредбите на ППЗОП в сила от 01.06.2021 г.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота.

Актуална практика на КЗК, ВАС и контролните органи, относима към електронните обществени поръчки.

Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 23 ЮЛИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП – ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ

Обявяване на електронни обществени поръчки. Изисквания за работа със системата. Регистрация и организация на работата и отговорностите на служителите и длъжностните лица в платформата. Възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, обява, решение за промяна, разяснение, ЕЕДОП. Работа на комисията. Администратор на системата и определяне на роли в системата.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП. Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие; представители на стопански субекти; преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на офертата, ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа и други ключови моменти от процеса.

12.30 – 13.30 Възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП. Назначаване и работа на комисия, отваряне и проверка на оферти; кореспонденция между страните, искане на обосновки и разяснения; издаване и връчване на решения. Приключване на възлагателния процес. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Събиране на документите по чл. 112 от ЗОП. Сключване на договор и анекс през платформата.

Ивайло Стоянов

13.30 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си