Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

АОП с указание за поръчките чрез събиране на оферти с обява на посолствата

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 14 юни 2021 г. относно възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В помощния документ обобщено се разглеждат множество важни аспекти при реализиране на въпросната категория обществени поръчки на ниска стойност, за които следва да са информирани възложителите от тази специфична категория – ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации.

В това число влизат въпросите, свързани с праговите стойности, откриването в ЦАИС ЕОП и изискванията за КЕП, минималните срокове, възможностите за изпращане на покана до точно определени лица (чл. 191 от ЗОП), оповестяване чрез допълнителни способи, финализирането на възлагателните действия, начините за прекратяване, сумирането на сходните поръчки при възлагане от възложител, разпоредител с бюджет от по-висока степен (чл. 7, ал. 4 от ЗОП), и др.

Указанието, което е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“, може да видите тук.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си