Новини

АОП с методическо указание за прилагане на т.нар. „in-house“ изключения по ЗОП

Агенцията по обществени поръчки публикува методическо указание за прилагане на широко коментираните напоследък изключения от от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за т.нар. вътрешно (или „in-house“) възлагане. Това е видно от съобщение на Портала за обществени поръчки.

Както съобщават някои медии, методическото указание под № МУ-6 от 09 юли 2021 г. е издадено по разпореждане на министъра на финансите Асен Василев и следва да внесе яснота по изключенията от ЗОП, касаещи “in-house“ обществените поръчки. В тази връзка следва да се уточни, че при публичните възложители, вкл. тези, които извършват секторна дейност, то е допустимо в три хипотези, регламентирани в чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от ЗОП.

В методическото указание се подчертава, че за „in house“ поръчките е необходимо изпълнителят да има капацитет да изпълни сам съответните дейности, които са предмет на договора (да предостави услугата, да изпълни строителството и т.н.). Ако прехвърли осъществяването на друго лице, на практика се стига до прикрито „превъзлагане“ на обществена поръчка, т.е. до заобикаляне прилагането на ЗОП и по този начин – до ограничаване на конкуренцията.

За да се осигури публичност на поръчките, за които се прилагат разгледаните изключения, в ЗОП е въведено задължение за възложителите да публикуват обявление за възлагане на поръчка, когато сключват договори при прилагане на чл. 14, ал. 1, т. 5 –7. За тези със значителни стойности, със стратегическо значение или към които е налице сериозен обществен интерес, е препоръчително възложителите да обявят предварително намеренията си да сключат такъв договор, като публикуват обявление за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки.

С помощния документ, който е достъпен на ПОП в секция „Методология“, в подстраница „Методически указания“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП, Novini.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker