Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Актуални обученияАнонси

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: * Практическо управление, възлагане и контрол на електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП * (29 септември – 1 октомври)

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ – РАБОТА С "ЦАИС ЕОП" – ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В Е-ПОРЪЧКИ

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА
С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Hotel Best Western Plus Premium Inn ****
https://premiuminn.bg

к.к. Слънчев бряг
29 септември-1 октомври, 2021 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

След месеците на заслужен отдих и бягство от летните горещини, обучителната ни програма по електронни поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП продължава с уникална възможност за един плавен, но ефективен преход към винаги динамичната и изпълнена с предизвикателства делова активност в областта на обществените поръчки. 

В търсене на най-добрите условия и предразполагаща експертна среда за трансфер на опит и усъвършенстване на компетентностите в дигиталната работа по ЗОП, ние от Списание “ЗОП ПЛЮС” организираме професионално обучение в приятната лятно-есенна прохлада на един от най-популярните курорти на Българското Черноморско крайбрежие – Слънчев бряг.

И на този национален форум възнамеряваме да съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да обсъдим и обменим актуален опит за най-ефективните начини за работа в платформата „ЦАИС ЕОП. Както и да Ви запознаем с последните промени в ЗОП и ППЗОП в сила от 2021 г. и най-новата практика на КЗК и ВАС.

Наш основен приоритет остава изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, посредством интерактивно и наситено с много примери представяне на работата в ЦАИС ЕОП, което да е полезно както за участници, така и за възложители! За да посрещнем есента наистина подготвени за експертната работа по ЗОП!

Присъединете се и вие!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки в електронната среда на платфорамта ЦАИС ЕОП.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА!

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – „ЦАИС ЕОП“

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложимата нормативна уредба – ЗОП и ППЗОП, с промените в сила от 2021 г.
 • Актуална практика на КЗК и ВАС. Указания на Агенцията по обществени поръчки.

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Помощ и регистрация в платформата като стопански субект – участник;
 • Подаване на оферта от упълномощено лице и от обединение, попълване на ЕЕДОП от обединения;
 • Предоставяне на копия на документи и документи за сключване на договор за обществена поръчка в ЦАИС ЕОП;
 • Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани поръчки;
 • Изисквания за работа с ЦАИС ЕОП – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията;
 • Искане на разяснения чрез системата;
 • Подготовка на оферта в ЦАИС ЕОП. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните чрез ЦАИС ЕОП и други съществени аспекти на процеса;
 • Декриптиране на офертата и ценовото предложение. Период на отключване. Загубване на ключа.

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

 • Нови моменти в ЗОП и ППЗОП – в сила от 2021 г.;
 • Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота, досие на поръчката, заповеди, упълномощаване и длъжностни характеристики – администратор и роли в платформата;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарни консултации чрез ЦАИС ЕОП;
 • Проверка на ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на изискванията за отстраняване и критериите за подбор;
 • Подготовка на електронна преписка в платформата, промяна на условията, обявяване, подписване с КЕП от възложителя, кореспонденция между страните, предоставяне на разяснения, издаване и връчване на решения;
 • Назначаване на комисия, декриптиране и проверка на оферти в ЦАИС ЕОП;
 • Приключване работата на помощния орган, осигуряване на документи по чл. 112 от ЗОП;
 • Контрол на изпълнение на поръчката.

СЪДЕБНА И КОНТРОЛНА ПРАКТИКА ПО ЗОП И ППЗОП

 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС по обжалването на обществените поръчки;
 • Нови моменти, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП. Практика от предварителния контрол на АОП;
 • Практика на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП и прилагане на административно-наказателните състави.

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов, юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ и процесуален представител на СУ „Св. Климент Охридски“. Лекторът има над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС и над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво (АОП, Управляващ орган на оперативна програма, Общинска администрация). Лекторът има над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 600 лв. без ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали.

Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 80 лв. без ДДС на вечер.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” е в размер на 60 лв. за институция.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП!

За максимално удобство на участниците и висока ефективност на обучителния процес, в залите, в които се провеждат обученията по обществени поръчки с ЦАИС ЕОП, е осигурен голям екран с висока резолюция за оптимална визуализация на работата с платформата.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 29 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/

12.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13.00 – 14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.15 – 14.30 Откриване на обучението

14.30 – 16.30 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА” (част 1)

Нови моменти в нормативната уредба на електронното възлагане:
Актуални разпоредби на ЗОП в сила от 01.01.2021 г.

16.30 – 17.00 Кафе пауза

17.00 – 18.00 Актуални разпоредби на ЗОП в сила от 01.01.2021 г. (продължение)

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

19.00 Вечеря в ресторанта на хотела

ДЕН ВТОРИ – 30 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА” (част 2)

Нови моменти в разпоредбите на ППЗОП в сила от 01.06.2021 г.

Актуална практика на КЗК, ВАС и контролните органи, относима към електронните обществени поръчки.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00

ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Преглед на основните функционалности на системата за електронно възлагане. Правила за работа с ЦАИС ЕОП и указания на АОП.

РОЛЯ “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”:

Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Администратор на системата и определяне на роли в системата. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Поддържане на досие на обществената поръчка. Практикум „Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП“ – преглед на документите и условията по поръчката и подаване на оферта, подписване с КЕП, акцент по отделни елементи на изискванията, искане на разяснения чрез системата, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез Централизираната система. Назначаване на комисия, отваряне и проверка на оферти в „ЦАИС ЕОП“. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Обсъждане, дискусия и въпроси.

13.00 – 14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 16.00 ПРАКТИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ НА РАБОТА С ЦАИС ЕОП

Преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП – доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез ЦАИС ЕОП. Отключване на офертата и ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа, както и други ключови моменти от процеса.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

20.00 Вечеря в ресторанта на хотела

ДЕН ТРЕТИ – 1 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00

ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

РОЛЯ “УЧАСТНИК”:

Регистрация в платформата (като стопански субект). Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП. Регистрация в платформата като стопански субект; Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие; Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на офертата, ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа и други ключови моменти от процеса.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

13.00 Закриване на събитието и обяд

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си