Анонси

Оптимални условия за семинара по ЗОП в края на септември в Слънчев бряг

Благоприятна комбинация от фактори осигуриха оптимални условия за провеждане на националния семинар на Списание ЗОП ПЛЮС. Събитието Практическо управление, възлагане и контрол на електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП е планирано да се реализира от 29 септември до 1 октомври в Слънчев бряг.

За наистина предразполагащата експертна среда за трансфер на опит и развитие на ноу-хау по ЗОП допринасят намигане от лятото и благоприятна прогноза за приятно слънчево време, както и вече очерталата се закономерна тенденция на чувствително намаляване на туристите в края на сезона, разкриваща един по-фокусиран върху спокойствието и природните красоти облик на българското Черноморие.

Друг значим фактор е и това, че домакините от Hotel Best Western Plus Premium Inn са осигурили различни гъвкави варианти на провеждане на събитието, така че да бъдат спазени всички актуални противоепидемични мерки, в т.ч. ще бъдат осигурени маски и дезифенктанти за присъстващите, ще бъде гарантирано достатъчно разстояние, а при необходимост на разположение ще бъдат и различни зали с екран.

По този начин отново ще можем да съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да обсъдим и обменим полезен опит за най-ефективните начини за работа в платформата „ЦАИС ЕОП” и тънкостите при прилагане на актуалните разпоредби на ЗОП и ППЗОП и най-новата практика на КЗК и ВАС в областта на обществените поръчки.

Не само с експертизата си, но и с умението си да предразполагат и насочват обучаваните, както и да им партнират в развиването на умения, опитните ни лектори г-н Ивайло Стоянов и г-н Йордан Халаджов също ще спомогнат за пълноценно усъвършенстване на компетентностите по ЗОП. С тяхната подкрепа участниците няма да са пасивни приематели на дадена им на готово информация, а активни участници в съвместен процес на усъвършенстване, при който те със собствени сили достигат до важни лични, а и колективни открития за най-оптималните решения за успешна работа със закона и централизираната платформа ЦАИС ЕОП.

Присъединете се и вие! За да изпратим подобаващо лятото и да посрещнем есента наистина подготвени за експертната работа по ЗОП!

ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker