Анонси

Оптимални условия за семинара по ЗОП в края на септември в Слънчев бряг

Благоприятна комбинация от фактори осигуриха оптимални условия за провеждане на националния семинар на Списание ЗОП ПЛЮС. Събитието Практическо управление, възлагане и контрол на електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП е планирано да се реализира от 29 септември до 1 октомври в Слънчев бряг.

За наистина предразполагащата експертна среда за трансфер на опит и развитие на ноу-хау по ЗОП допринасят намигане от лятото и благоприятна прогноза за приятно слънчево време, както и вече очерталата се закономерна тенденция на чувствително намаляване на туристите в края на сезона, разкриваща един по-фокусиран върху спокойствието и природните красоти облик на българското Черноморие.

Друг значим фактор е и това, че домакините от Hotel Best Western Plus Premium Inn са осигурили различни гъвкави варианти на провеждане на събитието, така че да бъдат спазени всички актуални противоепидемични мерки, в т.ч. ще бъдат осигурени маски и дезифенктанти за присъстващите, ще бъде гарантирано достатъчно разстояние, а при необходимост на разположение ще бъдат и различни зали с екран.

По този начин отново ще можем да съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да обсъдим и обменим полезен опит за най-ефективните начини за работа в платформата „ЦАИС ЕОП” и тънкостите при прилагане на актуалните разпоредби на ЗОП и ППЗОП и най-новата практика на КЗК и ВАС в областта на обществените поръчки.

Не само с експертизата си, но и с умението си да предразполагат и насочват обучаваните, както и да им партнират в развиването на умения, опитните ни лектори г-н Ивайло Стоянов и г-н Йордан Халаджов също ще спомогнат за пълноценно усъвършенстване на компетентностите по ЗОП. С тяхната подкрепа участниците няма да са пасивни приематели на дадена им на готово информация, а активни участници в съвместен процес на усъвършенстване, при който те със собствени сили достигат до важни лични, а и колективни открития за най-оптималните решения за успешна работа със закона и централизираната платформа ЦАИС ЕОП.

Присъединете се и вие! За да изпратим подобаващо лятото и да посрещнем есента наистина подготвени за експертната работа по ЗОП!

ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker