Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

МРРБ обяви пакет от законодателни мерки, предлага се отпадане на инженеринга по ЗОП

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще предложи законодателни промени в редица нормативни актове, относими към строителната дейност. Сред актовете, които се приема за необходимо да бъдат изменени, е и Законът за обществените поръчки (ЗОП). Това обяви на пресконференция на 28.10 служебният министър арх. Виолета Комитова.

По отношение на обществените поръчки, от регионалното министерство вече бяха оповестени намеренията на ведомството с промени в ЗОП да отпадне инженеринга за всички поръчки с публично финансиране. По въпроса бе проведена и съвместна среща с представители на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране.

След въпросната среща бе обявено, че участниците са се обединили около идеята процедурата „инженеринг“ да отпадне при строителство, финансирано изцяло или частично със средства от държавния или общинските бюджети или от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Същата следва да стане само за национални обекти, определени от Народното събрание като уникални.

На конференцията на 28.10 бе потвърдено, че МРРБ ще внесе в парламента проект за промени в ЗОП, с които да се осъществи въпросната идея по отношение на инженеринга. За пореден път регионалният министър повтори тезата си, че с премахването на инженеринга ще се намали цената на строежите, ще се повиши качеството им и ще се създадат условия за по-малко корупция.

Тъй като инженерингът е вид обществена поръчка за строителство, при която избраният изпълнител сам изработва работния проект, а след това го изпълнява, според Комитова така се „създава възможност за оскъпяване на строителството 4-5 пъти”.

„Искаме да забраним това за всички строителни проекти, в които има и един лев държавни пари“, обясни регионалният министър. Тя уточни, че промените в ЗОП са по инициатива на министъра на финансите и Агенцията по обществени поръчки.

Дебатът около инженеринга в ЗОП не е нов, като отдавна е известно, че гилдията на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране е против процедурата, докато строителният бранш, най-вече в лицето на Камарата на строителите в България, я подкрепя.

Сред останалите промени в строителното законодателство, които ще бъдат предложени от МРРБ, са такива за облекчаване на процедурите за вадене на разрешение за строеж, премахване на задължителната паспортизация на сградите, въвеждане на по-строги правила за прекарване на ток, вода и канализация до преместваеми обекти, отпадане на задължението за всички сгради да се осигурява достъп за хора с увреждания и др.

Източник: МРРБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker