Новини

Документ на Европейската комисия обяснява как се използват динамични системи за покупки

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия публикува Насоки за използване на Динамичната система за покупки (ДСП). Това съобщават от АОП в анонс на Портала за обществени поръчки (ПОП).

Документът съдържа правната рамка за прилагане на ДСП, възможностите да се използват електронни каталози в рамките на системата, както и примери от водещи европейски страни.

Целта на Насоките според ЕК е да се опише правната рамка и да се предостави практическа информация за това как може да бъде установена и използвана ДСП.

Ще припомним, че съгласно чл. 83 от ЗОП, Динамичната система за покупки (ДСП) е изцяло електронен процес, който възложителите могат да използват при често осъществявани поръчки, чиито типови характеристики отговарят на изискванията им. ДСП е отворена през целия си срок на действие за всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор. Достъпът и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.

С Насоките, които са налични на български език в ПОП – секция „Стратегически документи“ – „Политики на ЕС“ – „Политики на ЕС в областта на ОП“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker