Анонси

Активен дебат по бъдещето на инженеринга, включете се в онлайн анкетата ни по темата

Както вече ви информирахме, браншовите организации в областта на строителството отново повдигнаха въпроса за бъдещето на инженеринга. Това стана на съвместна тяхна пресконференция на 19.01.2022 г., на която бяха представени седем приоритета за реформи за устойчивото развитие на сектора, както и конкретни политики и мерки за постигането им.

По време на събитието от страна на професионалните организации на архитектите и проектантите бе повторена тезата, че общото възлагане на проектирането и строителството на едно и също лице (т.нар инженеринг) може да бъде сериозна предпоставка за неефективност и корупционни практики.

Предвид това, архитектите, в лицето на КАБ, за пореден път лансираха позицията си за прецизиране на нормативните текстове, уреждащи инженеринга както в строителното законодателство, така и в уредбата на обществените поръчки. Идеята в случая е да се разпишат изрични текстове, че инженерингът следва да се използва само при уникални обекти, за които няма ноу-хау в България – атомна електроцентрала, тунели и съоръжения, при типови сгради като супермаркети, инженерни съоръжения, помпени и пречиствателни станции. Проектантите в рамките на КИИП, са още по-крайни във вижданията си, като изразяват мнение, че използването на инженеринг въобще не следва да е разрешено при възлагането на обществени поръчки.

И докато полемиката около бъдещето на инженеринга обещава да получи развитие в рамките на евентуални преговори между браншовите организации и изпълнителната власт, в частност Министерството на финансите като ресорно ведомство, всички наши читатели също могат да изразят мнението си относно приложимостта и особеностите на инженеринга в контекста на обществените поръчки в продължаващата онлайн анкета на Списание „ЗОП ПЛЮС“ по темата.

КЪМ АНКЕТАТА

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker