Анонси

Йордан Халаджов се присъединява като лектор на следващите уебинари на Списание „ЗОП ПЛЮС“

С радост бихме искали да обявим, че г-н Йордан Халаджов се присъединява като лектор на предстоящите уебинари по обществени поръчки на Списание „ЗОП ПЛЮС“. Първите онлайн обучения, в които той ще участва съвместно с основния преподавател г-н Ивайло Стоянов, ще се реализират съответно на 3-4 февруари и на 10-11 март 2022 г.

Утвърденият специалист по обществени поръчки, с когото ни свързва дългогодишно приятелство и успешно сътрудничество, ще води лекциите през втория ден на тренинга, които са посветени на възлагането и участието в електронни поръчки чрез платформата ЦАИС ЕОП.

Йордан Халаджов е познат на експертната общност около Списание „ЗОП ПЛЮС“ със своите материали и авторски позиции по проблематиката на поръчките, както и с лекторските си изяви на множество тренинги и обучения, които през десетте години на нашата дейност е водил в тандем с главния ни правен и икономически консултант Ивайло Стоянов.

Йордан Халаджов

Ще припомним, че г-н Халаджов е директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Общинска администрация – Карлово, като допринася за ефективното провеждане на политиките в ключови за местната общност сфери като управлението на проекти и програми, общинска собственост, градоустройство и строителство, екология, образование, социални дейности и др.

Освен на местно ниво, той има дългогодишен опит и в централната администрация, като е работил в Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, където заема длъжността държавен експерт в сектор „Техническа верификация”, отдел “Верификация”, главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Преди да свърже професионалния си път със системата за управление на средствата от фондовете на ЕС, той работи като главен експерт в отдел “Предварителен контрол”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” на Агенцията по обществени поръчки.

Не само с опита и познанията си, но и с умението си да предразполагат и насочват обучаваните, както и да им партнират в развиването на умения, експертният тандем Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов със сигурност може да спомогне за пълноценно усъвършенстване на компетентностите по ЗОП на всеки професионално ангажиран с тази материя. С неговата подкрепа участниците няма да са пасивни приематели на дадена им на готово информация, а активни участници в съвместен процес на усъвършенстване, при който те със собствени сили достигат до важни лични, а и колективни открития за най-оптималните решения за успешна работа със закона и централизираната платформа ЦАИС ЕОП.

Присъединяването на г-н Халаджов като лектор на следващите ни събития не само ще позволи да поддържаме и повишаваме нивото на нашата обучителна дейност, но и да разработваме нови форми и възможности за осъществяване на мисията ни по подкрепа на експертите по обществени поръчки при прехода към новите все по-дигитални реалности при обществените поръчки и управлението на публичните финанси.

ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЯТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker