Новини

АОП обнови инструкцията за създаване на образец на ценово предложение в поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкция относно създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това бе оповестено в информация на Портала за обществени поръчки.

Новият момент в помощния документ е свързан с някои особености при създаването на ценовото предложение от отговорното лице за поръчката чрез избор на бутона „Създай“ и избор на групата тип „Ценово предложение“ в работното пространство на поръчката, секция „Изисквания“.

Според добавеното указание, при създаване на „Ценово предложение“, задължително следва да се използва предвидената за това опция – „Ценово предложение“. От АОП внасят уточнението, че ако се създаде ценови въпрос в „Група с изисквания“, Системата не го разпознава като ценови компонент и той няма да бъде криптиран отделно. Същият ще бъде видим в работното пространство на възложителя при декриптиране на Техническото предложение, но няма да се визуализира в Регистъра на обществените поръчки съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

В останалата си част инструкцията остава непроменена. Остава валидно указанието, че отговорното лице може да добави нов въпрос в Ценовото предложение чрез натискане на бутон „Добави“. Групата „Ценово предложение“ включва: „Ценови въпрос“ (въпрос за попълване на обща цена), въпрос тип „Прилагане на документ“ и „Списък с артикули“. В тази връзка, в инструкцията специално се подчертава, че Въпросът за попълване на обща цена („Ценови въпрос“) се създава от Системата по подразбиране и не може да бъде изтрит. В случай, че възложителят не изисква попълване на обща цена от участниците, отговорното лице може да укаже това в полето за описание на въпроса и да редактира избора като минимално допустимо изискване от допълнителните настройки.

Важно е да припомним и това, че отговорите от участниците на всички въпроси, поставени в групата с изисквания „Ценово предложение“, стават видими в публичната страница на поръчката в Регистъра на обществените поръчки след декриптиране на ценовите предложения.

С помощния документ, който е достъпен на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker