Минали броеве

Брой 2, 2022: ЗДРАВОСЛОВНА ПРОМЯНА

Скъпи читатели,

Ако има нещо постоянно в живота, парадоксално или не, това е именно промяната, доколкото и самият живот в своето динамично многообразие е постоянна промяна. Или както е казал древният мъдрец, всичко тече, всичко се променя. Дали осъзнаваме това или не, казаното остава валидно с неотменима неизбежност, като промяната постоянно отпраща старото и приветства новото. Точно затова е важно не да я отричаме и да ѝ се съпротивляваме, а да се научим да я приемаме като обективна закономерност на живота. Съответно да се съобразяваме с нея, да правим възможното, за да я управляваме мъдро, извличайки всички възможни позитиви по пътя на вечно развитие и усъвършенстване.

За да илюстрираме какви отражения може да има обективната необходимост от промени и при договорите за обществени поръчки, за водещ материал на февруарския брой избрахме статия, посветена на казус от практиката на административните съдилища, свързан с отмяната на финансова корекция при наличие на анекс на сключен договор за обществена поръчка. В текста водещият ни консултант г-н Ивайло Стоянов ни представя аргументите на страните и първата съдебна инстанция в административното производство, като споделя ценни мисли за контрастите в правилата приложими в облигационното и търговското право, от една страна, и в материята на обществените поръчки, от друга.

Също любопитен и безспорно полезен казус от юриспруденцията е представен и в материала на д-р Полина Цокова. Тук въпросът, предмет на обсъждане, се отнася до специфично развитие на отношенията между участници в обществена поръчка, след нейното възлагане и подписване на договора за обществена поръчка.

Освен последните новости в областта на поръчките, като казус от практиката по прилагане на ЗОП в броя влиза подробно становище на консултантския екип на Списание „ЗОП ПЛЮС” по запитване на клиенти, относимо към широко дискутирания през последните няколко месеца въпрос за законосъобразността и целесъобразността на директното вътрешно ведомствено възлагане без процедура по закона (т.нар. In-house).

Приятно и ползотворно четене!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ЗДРАВОСЛОВНА ПРОМЯНА

Отмяната на финансова корекция при наличието на анекс на сключен договор за обществена поръчка –
пример от практиката на административните съдилища в България

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ВЪПРОС НА ИНТЕРЕСИ: Допустимо ли е сътрудничеството между конкуренти след възлагането на обществената поръчка според най-новата практика на съдилищата в България, Полина Цокова 
  • ВЪТРЕШНИ РАБОТИ: Сключване на директни договори за строителство без прилагане на ЗОП с общински дружества, които са изцяло притежавани и контролирани от община
  • НОВИНА НА ФОКУС: Агенцията по обществени поръчки вече е с ново ръководство

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker