Актуални обученияАнонси

ЗОП+ Уеб Тренинг: СТЪПКА ПО СТЪПКА В ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – МОДУЛ 2: „ЧЛЕН НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗОП”® (13-14 декември, 2022 г.)

★ НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЕБ ТРЕНИНГИ ★ 

 

Уебинар в zoom.us
13 и 14 ДЕКЕМВРИ, 2022 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

След десет години усъвършенстване и неуморна работа, ние проектирахме нова серия ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГИ®, предназначени специално за експертите, професионално ангажирани в сферата на обществените поръчки. При този тип тренинги, лекторите работят в малка група и персонално с обучаемите. Целта на този подход е усъвършенстване на професионалната компетентност за ефективна работа по ЗОП в електронната среда на ЦАИС ЕОП на всеки един участник. Представяме на Вашето внимание първия модул от новите ни тренинги – МОДУЛ 2: „ЧЛЕН НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗОП”®.

Формата на обучението е дистанционна, като тренингът ще се проведе онлайн с двама лектори. За постигане на оптимална среда на обучение и ефективно изграждане и опресняване на необходимите знания и умения, в тренингите ще участват до 10 обучаеми. Така обучението е центрирано около обучаемите и поощрява придобиването на знания и умения чрез собствен опит.

Благодарение на експертизата и опита на двамата лектори, чрез практикум, решаване на работни казуси, запознаване с важни моменти от актуалната съдебна практика на СЕС, ВАС и КЗК и нашата специална сесия с въпроси и отговори, обучаемите ще извървят ключовите стъпки от работата на членовете на комисиите, отговорни за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог, като придобият знания и умения, чрез които да подобрят своята компетентност и професионален статус.

Съгласно сертифицираната ни обучителна система, освен двудневен уебинар с презентации, практически казуси и дискусии, обучението включва и модул за устойчивост и проверка на получените знания от преминалите обучението чрез персонална онлайн сесия с преподавател, за поставяне на практически задачи, даване на обратна връзка и насоки за последващо развитие.

На всеки от етапите са осигурени подходящи лекционни материали, като всеки от обучаемите ще получи и нашия специализиран Сборник с нормативни актове ЗОП и ППЗОП с коментар, както и новото издание на АПК (издания от Библиотека „ЗОП ПЛЮС”).

Всички записали се в обучението ще се убедят, че посредством персонално фокусирано, достъпно и практически ориентирано представяне на важните правни и технически аспекти от работните процеси по ЗОП, знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел за всеки, без значение от неговия професионален и практически опит.

Направете с нас своите успешни стъпки в дигиталното управление на обществени поръчки!

Очакваме ви!

СВАЛИ ПОКАНА

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП
с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

  • Ивайло Стоянов, юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
  • Йордан Халаджов, председател на УС на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво, и над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС ЕОП.


СХЕМА И ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО


ДЕН ПЪРВИ – 13 декември /вторник/

от 9:30 ч. до 15:30 ч. (почивка между 11 – 11.30 ч. и 13 – 13:30 ч.)

  • Преглед на приложимата нормативна уредба и новите моменти в ЗОП.
  • Лекционна част – управление и контрол на цикъла на обществените поръчки.
  • Решаване на практически казуси – на участниците ще бъдат представени серия от практически казуси, като по време на предвидената дискусия наобучаващите се ще бъдат задавани въпроси, относими към съответните ключови етапи и аспекти на цикъла на обществените поръчки, на които спомощта на лекторите те ще отговарят и ще получат допълнителни разяснения. Препоръчително е обучаемите да разполагат с камера и микрофон соглед по-висока ефективност на обучението.
  • Преглед на основните моменти на една обществена поръчка – обучаващите се ще бъдат запознати с всички важни моменти при работата с цялостната проверка на заявление и оферта, с акцент върху отговорностите и задачите на член на комисия по ЗОП.

ДЕН ВТОРИ – 14 декември /сряда/

от 9:30 ч. до 15:30 ч. (почивка между 11 – 11.30 ч. и 13 – 13:30 ч.)

  • Практикум в ЦАИС ЕОП – чрез реална работа в дигиталната среда на тестовата версия на ЦАИС ЕОП, с помощта и подкрепата на лекторите обучаващите се ще преминат СТЪПКА ПО СТЪПКА възлагателните действия в Платформата и ще усвоят ключови знания и умения за дигитална работа по ЗОП, като ще научат как се подготвя, провежда и оповестява една електронна обществена поръчка, какви са действията на възложителя и назначената от него комисия, какво включват преддоговорните ангажименти по подписване на договора, спазване изискванията за публичност на възлагането и пр.

ПЕРСОНАЛЕН УЧЕБЕН ЧАС

  • Самостоятелна работа, контрол и обратна връзка. Всеки обучаем получава и възможност за Персонална онлайн среща с лектор (в рамките наедин учебен час), която следва да се използва в рамките на 30 дни от датата на основното обучение. Последващите занятия са предназначени зазатвърждаване на усвоените базисни знания и умения за електронно възлагане на обществени поръчки, като участниците самостоятелно ще попълнят тест, ще решат практически казус и ще извършат зададени от лекторите действия в тестовата среда на ЦАИС ЕОП. След проверка от лекторите, всички участници ще получат персонална обратна връзка и насоки за усъвършенстване на знанията и уменията си по електронниобществени поръчки.

ЗОП ПЛЮС СЕРТИФИКАТ ®

  • Всеки участник ще получи удостоверение за преминато периодично обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП. Обучаемите справили се сокончателния казус и тест, и покрили изискванията за устойчивост (в рамките на предвидената самостоятелна работа) ще получат инашия СЕРТИФИКАТ* за експерти по обществени поръчки МОДУЛ 2: „ЧЛЕН НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗОП“®.

ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГА

Стойността за участие е в размер на 420 лева с ДДС за един участник.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за заявка по-долу или на seminars.zopplus.com.

Необходимата техническа информация как да се включите в уеб тренинга може да намерите по-долу. Участниците следва да разполагат с персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. 

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, както и да посочи областта на професионалните си интереси с оглед персонализиране на обучителния процес!

Броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 10, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.

Местата се изчерпват бързо, моля заявете участие сега!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker