Актуални обученияАнонси

Списание ЗОП ПЛЮС стартира ново поколение модулни уеб тренинги с персонален фокус върху всеки обучаван

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

След десет години усъвършенстване и неуморна работа, ние проектирахме нова серия ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГИ®, предназначени специално за експертите, професионално ангажирани в сферата на обществените поръчки.

При този тип обучения по ЗОП от ново поколение, лекторите работят в малка група (до 10 човека) и персонално с всеки от обучаваните. Целта на подхода е постигането на оптимално усъвършенстване на професионалната компетентност за ефективна работа по ЗОП в електронната среда на ЦАИС ЕОП на участниците, за да могат да се справят с всички предизвикателства в своята работа (подробно разгледани и във вдъхновяващата статия „ЧЛЕН ПЪРВИ: Причини, проявления и решения за наложената практика на прекомерни и неефективни възлагателни режими при обществените поръчки на български възложители, поместена в бр. 9/2022 г. на Списание ЗОП ПЛЮС).

КЪМ СТРАНИЦАТА ЗА
НОВИТЕ ЗОП+ ТРЕНИНГИ

Новите уеб тренинги ЗОП+ са модулни, като всеки отделен модул е фокусиран върху различни роли и задачи в рамките на процесите по управление на обществените поръчки. Първите модули, които вече предлагаме на своите клиенти, са МОДУЛ 1: „БАЗОВИ УМЕНИЯ И ПРАКТИКИ ПО ЗОП”®(повече за предстоящото обучение по този модул ТУК), МОДУЛ 2: „ЧЛЕН НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗОП”®(повече за предстоящото обучение по този модул ТУК) и МОДУЛ 3: „УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА”®(повече за предстоящото обучение по този модул ТУК).

Благодарение на експертизата и опита на нашите лектори, чрез практикум в ЦАИС ЕОП, решаване на работни казуси, запознаване с важни моменти от актуалната съдебна практика на СЕС, ВАС и КЗК и нашата специална сесия с въпроси и отговори, обучаемите ще извървят ключовите стъпки от процеса, относими към ролите и задачите предмет на конкретния модул (в рамките на различните модули на фокус ще бъдат всички ключови етапи както при възложителите, така и при участниците).

Съгласно сертифицираната ни обучителна система, освен двудневен уебинар с презентации, практически казуси и дискусии, всеки ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГ включва и персонална онлайн сесия с преподавател, за поставяне на практически задачи, даване на обратна връзка и насоки за последващо развитие.

Всички записали се в обучението ще се убедят, че посредством персонално фокусирано, достъпно и практически ориентирано представяне на важните правни и технически аспекти от работните процеси по ЗОП, знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел за всеки, без значение от неговия професионален и практически опит.

Направете с нас своите успешни стъпки в дигиталното управление на обществени поръчки! Очакваме ви!

ПРЕДСТОЯЩИТЕ
ОБУЧЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker