Новини

Строителите отново поискаха единна инструкция за прилагане на методиката за индексация, засега без реакция от отговорните институции

Необходимо е приемането на единна инструкция за прилагане на Методиката за индексация на договори по ЗОП. Това заявиха от Камарата на строителите в България (КСБ) на провелата се на 8.11.2022 г. среща с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 48-ото Народно събрание.

На срещата представителите на КСБ запознаха инж. Коста Стоянов с продължаващите над година и половина усилия на КСБ за въвеждане на индексация на строителните договори с публични възложители, в крайна сметка довели до появата на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г. (обн. ДВ бр.78 от 30.9.2022 г.). От професионалната организация обаче подчертаха необходимостта от изработването на официални единни указания за прилагането й, които да гарантират еднаквото и непротиворечиво тълкуване и прилагане на документа от различните възложители.

Както е известно, от самата строителна камара също изготвиха инструкция за прилагане на методиката за индексация на договори по ЗОП, като дадоха заявка, че по този начин се цели оказването на методическо съдействие на всички членове на КСБ, които желаят да се възползват от законовата възможност да индексират цените по изпълнявани от тях договори за обществени поръчки, компенсирайки по този начин неблагоприятното икономическо въздействие на пандемията и кризата в Украйна. И докато според Камарата в момента съществува риск от субективност при прилагане на методиката от различните възложители, някои експерти по обществени поръчки откриват елементи на необективност и противоречия с текстове на приетата с ПМС №290/27.09.2022 г. методика и в самата инструкция на КСБ.

При все че такива опасения за различни и понякога противоречиви интерпретации на методиката само потвърждават реалната необходимост от приемане на официални указания за нейното прилагане, такива поне в близко бъдеще е малко вероятно да станат факт, доколкото отговорността за това се прехвърля между МРРБ и Министерство на финансите. От МРРБ, които досега бяха най-активни в диалога по въпросите на индексацията и дори бяха вносител на проекта на методика, обявиха, че не намират за подходящо да приемат единна инструкция по методиката за индексация. В потвърждение, регионалният министър инж. Шишков заяви в интервю пред в-к Строител, че “по-скоро МРРБ не може да бъде шапката за изготвянето на тези указания”, съответно че “за начина на разплащане би трябвало водещо да е Министерството на финансите или структура от него”.

Същевременно, от Министерство на финансите, в чиито ресор са и обществените поръчки, досега явно се дистанцират от процеса по приемане на методиката за индексация. Нещо повече, озадачаващо за мнозина, понястоящем приетата с ПМС №290/27.09.2022 г. методика за индексация на договори по ЗОП за строителство, нито е била оповестявана, нито дори е публикувана на сайтовете на министерството и подопечната му Агенция по обществени поръчки, сякаш за тези институции документът въобще не съществува или няма отношение към обществените поръчки и разхода на публични средства.

Източник: КСБ

Методиката за индексация на договорите по ЗОП ще бъде сред темите на организирания от Списание ЗОП ПЛЮС тридневен уебинар “АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”, който ще се проведе на 16-18 ноември, 2022 г.. На събитието топ лектори по обществени поръчки, в т.ч. съдия от ВАС, ще допринесат за комплексното развитие на компетентностите на участниците – и при практическите умения за електронна работа по ЗОП, и в посока повишаване нивото на юридическа подготовка.

В програмата на уебинара са включени традиционният ПРАКТИКУМ С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦАИС ЕОП, а също и презентации и дискусии на очакваните ПРОМЕНИ В ЗОП и новите моменти в ЗАНН. Отделили сме специално място и за последните относими към обществените поръчки решения от националната съдебна практика и юриспруденцията на Съда на ЕС, в т.ч. по случаи на български възложители. В обучението са включени и актуални насоки и казуси по прилагане на новия Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г. относно санкциите.

ПОВЕЧЕ ЗА УЕБИНАРА ТУК

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2023 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА НОЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат годишен абонамент за 2023 г. до 30.11.2022 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

АБОНИРАЙ СЕ!

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker