Новини

Промените в ЗОП бяха гласувани единодушно на заседание на Комисията по въпросите на Европейския съюз

На заседанието си на 18 май 2023 г. Комисията по въпросите на Европейския съюз, сформирана от народни представители в Четиридесет и деветото Народно събрание, гласува единодушно Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерски съвет на 27.04.2023 г.

Заседанието протече в присъствието на представители на Министерството на финансите, Агенцията по обществени поръчки и на секторен възложител, които бяха изслушани от депутатите. Акцент в обсъжданията бяха трите групи въпроси, около които са ориентирани промените в законодателната рамка: съобразяване на нормативната база у нас с евродирективите, намаляване на неконкурентния избор на изпълнители, прецизиране на някои правила, създаващи затруднения в практиката на възложителите в България.

На заседанието бе дискутирано и становище на Националното сдружение на общините в Република България, постъпило предварително и свързано с наблюдаваната в последно време практика неколкократно да се извършват проверки от различни органи на едни и същи обществени поръчки с европейско финансиране и да се налагат повторно финанансови корекции без да отпадат първоначално определените такива.

Предстои разглеждането на законопроекта от още две от постоянните комисии в българския Парламент –  Комисията по правни въпроси и Комисията по транспорт и съобщения.

С видеозаписа от заседанието може да се запознаете ТУК.

Източник: НС

 
Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker