Актуални обученияАнонси

Комбинирано обучение ЗОП ПЛЮС: ПРОМЕНИ В ЗОП 2023 – плюс – ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ НА ИСКОВИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК И ЗОДОВ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ СЪС ЗНАК ПЛЮС

Хотел “ЦЕНТРАЛ” ★★★★

 гр. София, бул. Христо Ботев” №52

http://central-hotel.com/

12-13 ДЕКЕМВРИ 2023 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Представяме Ви най-новото събитие от нашата обучителна програма, в което за първи път комбинираме специализирано обучение по ЗОП, посветено на актуалните промени в нормативната уредба, с лекция по изключително актуалната тема за процесуалните аспекти на исковите производства по АПК и ЗОДОВ.

В първата част от обучението Вие ще се потопите в законотворческия процес по приемане на измененията в ЗОП, запознавайки се с новите законови изисквания и разпоредби пряко и непосредствено от експерти, анализирали и взели директно участие в създаването на промените. Единствено на нашето обучение ще можете да получите практическа информация по правоприлагането и новите моменти в закона през призмата на националните и европейските актове и съдебната практика. Ще Ви запознаем с нашите предложения, които бяха приети от депутатите. Ще Ви разясним как да внедрите измененията на закона във Вашата организация и практика – бързо, лесно и без сътресения.

Във втората част от обучението, уважаемата съдия Любка Петрова от ВАС ще Ви запознае както с новите моменти в административнонаказателните разпоредби на ЗОП, така и с ключовите моменти по отношение на видовете искове по ЗОДОВ, в т.ч. относно практическото приложение на нормативния акт, процесуалните особености на съдебните производства, актуална съдебна практика и много други.

След участие в новото комбинирано обучение на Списание „ЗОП ПЛЮС“ Вие вече ще знаете:

 • Как да прилагате НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОП?
 • Какво трябва да промените във ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА, за да съобразите измененията в ЗОП?
 • Как да не допускате САНКЦИИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ за обществени поръчки?
 • Как да действате ефективно като ТОП ЕКСПЕРТИ по обществени поръчки?
 • Как да УЧАСТВАТЕ УСПЕШНО в обществени поръчки?

За да участвате и Вие, включете се още днес в предстоящото ПРИСЪСТВЕНО КОМБИНИРАНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 12-13 ДЕКЕМВРИ 2023 г. в предлагащия отлична локация и бизнес комфорт хотел „Централ” в центъра на София.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов (онлайн лектор), главен юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев (лектор и модератор), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки.
 • Съдия Любка Петрова (лектор), действащ съдия във Върховния административен съд.


ТЕМИ НА СЪБИТИЕТО


ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО СА:

НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2023

 • Нови моменти при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА и ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ;
 • Нови моменти при възлагането и участието в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“;
 • Ключови промени относно т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИ;
 • НОВИ СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ, приложимост, промени в план графика;
 • Упълномощаване на длъжностните лица с правомощия за възлагане, управленска отговорност;
 • Новите Е-образци за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС;
 • Задължителни Еко изисквания при доставките и услугите;
 • Нови моменти относно поръчките за обществен пътен транспорт, събиране на битови отпадъци и др.;
 • Съществени изменения при НЕОБИЧАЙНО НИСКИТЕ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП;
 • Новият предварителен контрол за законосъобразносТ и новият контрол на АОП;
 • Участие на наблюдатели на Министерство на финансите в обществени поръчки;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки;
 • Нови моменти по отношение участието в обществени поръчки;
 • Нови моменти в производствата пред КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави и увеличение на размера на глобите;
 • Промени във ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за управление на обществените поръчки;
 • Експертен коментар на практическите аспекти на измененията на закона;
 • Очаквани промени в методиката за индексацията на договорите за обществени поръчки и ППЗОП;
 • НОВИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ СЪСТАВИ и УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА ГЛОБИТЕ.

ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ НА ИСКОВИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК И ЗОДОВ

 


  ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


  СТОЙНОСТТА на таксата за участие е в размер на 400 лева без ДДС за един участник.

  В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, лекционни материали и др.

  ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

  Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за преминато обучение по промените в ЗОП и ЗОДОВ.

  За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон “Заявка за участие”).

  * Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

   


  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


  tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com


  ПРОГРАМА*


  ДЕН ПЪРВИ – 12 ДЕКЕМВРИ /ВТОРНИК/

  09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

  09.30 – 11.00 НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2023

  Експертен коментар на промените и практическите аспекти от правоприлагането им

  Поетапно влизане в сила, предстоящи промени в ппзоп, нови наредби и инструкция на Министъра на финансите. Нови моменти при изключенията от закона и правилата за т.нар “in-house” поръчки. Нови стойностни прагове – приложимост, промени в план графика по чл. 26 от ППЗОП, действия по чл. 27 от ППЗОП с оглед недопускане на разделяне. Промени относно упълномощаването на длъжностни лица с правомощия за извършване на възлагателни действия, заместване и управленска отговорност. Задължителни еко изисквания при поръчки за доставки и услуги. Нови изисквания при обществените поръчки, свързани с превозни средства, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услугите по събиране на битови отпадъци и др. Нови моменти при възлагането и участието в ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“.

  11.00 – 11.30 Кафе пауза

  11.30 – 13.00 Нови моменти при оповестяването на обществените поръчки и договорите по ЗОП, образци на договори, отворени данни. Нови моменти в работата на комисията, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Съществени изменения при правилата за установяване на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, изготвяне на протокол за необичайно ниска цена и искане на обосновка, съдебна практика и изисквания към комисията – насоки от и за практиката. Отражение на нормативните промени върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

  13.00 – 14.00 Работен обяд

  14.00 – 15.30 Нови моменти по отношение участието в обществени поръчки. Промени по отношение изменението и индексацията на договорите за обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. Нови моменти при КОНТРОЛА ПО ЗОП и най-важното за НОВИЯ контрол на АОП. Сътрудничество между контролните органи.

  15.30 – 16.00 Кафе пауза

  16.00 – 17.30 Нови изисквания в производството пред КЗК. Новите ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС. Други изменения.

  Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн**) и Антони Нешев (присъствено)

  ДЕН ВТОРИ – 13 ДЕКЕМВРИ /СРЯДА/

  09.30 – 11.00 Нови административно-наказателните състави за нарушения по ЗОП и увеличените размери на глобите. Административнонаказателна отговорност по ЗОП.

  11.00 – 11.30 Кафе пауза

  11.30 – 13.30 ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ на исковите производства по АПК и ЗОДОВ. Видове искове. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

  13.30 – 14.00 Дискусия

  Закриване на събитието

  Лектор: Съдия Любка Петрова (присъствено)

   

  * Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

  ** По време на обучението всеки участник ще може да проведе персонална онлайн консултация с лектора Ивайло Стоянов.

   

  ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

  СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

   
  Show More

  Related Articles

  Back to top button
  error: Content is protected !!

  Adblock Detected

  Please consider supporting us by disabling your ad blocker