Новини

От АОП публикуваха новите образци за поръчки по националните правила, възлагани чрез ЦАИС ЕОП

На Портала за обществени поръчки (ПОП) са публикувани новите образци за възлагане на обществени поръчки по националните правила чрез използване на електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП (платформата ЦАИС ЕОП).

Образците са утвърдени със Заповед № РД-6/31.01.2024 на Изпълнителния директор на АОП, издадена на основание чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП, вр. чл. 5, aл. 3, т. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП). Заповедта влиза в сила от 1 февруари 2024 г. и отменя заповедта за утвърждаване на предишните образци (Заповед № РД-87/20.12.2019 г. ).

Освен заповедта и новите образци, на ПОП е публикувана и Таблица на съответствие между старите и новите образци.

Със заповедта, новите образци и таблицата за съответствие, налични в подсекция “Образци” на секция “Образци и списъци” на ПОП, може да се запознаете ТУК.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker