Анонси

Нов модул с попълване на е-формуляри в ЦАИС ЕОП сред акцентите на обучението по промените в ЗОП на 22-23 февруари в София

Уважаеми колеги,

Поради големия интерес, заявен от участниците в обучителни събития на Списание “ЗОП ПЛЮС”, в програмата на двудневното присъствено обучение на 22 и 23 февруари 2024 г. ще бъде включена специална част, посветена на попълването на новите електронни формуляри в ЦАИС ЕОП, които са задължителни от началото на месеца.

На 1 февруари, когато влезе в сила задължението за тяхното използване, от Агенцията обявиха, че и продукционната среда на ЦАИС ЕОП вече е готова за работа с новите формуляри. На същата дата от институцията оповестиха и утвърдените от изпълнителния директор на АОП и вече влезли в сила нови образци за възлагане на обществени поръчки по националните правила чрез използване на електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Именно тези промени, както и множеството технически затруднения, съпътстващи използването на новите е-образци, станаха причина за повишения интерес на експертната общност към практическите обучения за работа с въведените образци от най-ново поколение, предлагани от Списание “ЗОП ПЛЮС”. Ще припомним, че екипът ни бе сред първите, обявили обществена поръчка в тестовата версия на платформата ЦАИС ЕОП с използване на новите е-формуляри. Това стана по време на първия по рода си уебинар за електронните формуляри, който се проведе на 31 януари.

Предстоящото присъствено обучение на 22-23 февруари, на което също се бъде демонстрирано попълване на е-формулярите в ЦАИС ЕОП, е с основен фокус ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2024 г. Събитието ще се проведе в предлагащия удобна локация и бизнес комфорт хотел „Централ” в центъра на София

По време на събитието ще коментираме НАЙ-АКТУАЛНИТЕ ВЪПРОСИ В ПРАВИЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, в т.ч. новите моменти при обхвата на ЗОП (изключения и стойностни прагове), делегирането с правомощия за възлагане, промените в процедурните правила и изискванията за публичност, изискването на обосновки при съмнения за необичайно благоприятни оферти, нововъведените форми на контрол, засягащи възложитлите, изискванията при поръчки за доставки и услулги, свързани с превозни средства, административнонаказателните разпоредби и др.

На уникалното събитие нашите опитни и компетентни лектори ще Ви представят ЦЯЛОСТЕН АНАЛИТИЧЕН ПОГЛЕД върху ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на НОВИТЕ и ВЕЧЕ ДЕЙСТВАЩИ КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП и подзаконовите нормативни актове!

Повече за присъственото обучение на 22-23 февруари вижте ТУК.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker