Актуални обученияАнонси

Присъствено обучение: ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2024 – с акцент върху спецификите на възлагателната дейност в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” (25-26 ЮЛИ)

Хотел “ЦЕНТРАЛ” ★★★★

 гр. София, бул. Христо Ботев” №52

http://central-hotel.com/

25-26 ЮЛИ 2024 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Влезлите в сила през настоящата година МАЩАБНИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ пораждат множество въпроси и предизвикателства, които се проявяват особено отчетливо при специфични аспекти на възлагането, каквито са характерни за поръчките в СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”.

 • Как да прилагаме ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗОП И ППЗОП при поръчки за лекарства и медицински изделия?
 • Как да се справим със специфичните предизвикателства при ПОРЪЧКИТЕ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”?
 • Как да не допуснем НАРУШЕНИЯ и ГЛОБИ?
 • Как да закупим лекарства и медицински изделия чрез ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПОКУПКИ?
 • Как да УЧАСТВАМЕ УСПЕШНО в обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”?

Отговорите на тези и други важни ключови въпроси в областта на обществените поръчки ще научите на ВТОРОТО ПОРЕДНО СЪБИТИЕ от предизвикалия голям интерес в здравния сектор наш формат на ДВУДНЕВНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 25-26 ЮЛИ 2024 г. в предлагащия уникална комбинация от удобна локация и бизнес комфорт хотел „Централ” в центъра на София (с възможност за онлайн участие).

Единствени в България ние предлагаме обучение, на което нашите опитни и компетентни лектори ще Ви представят АНАЛИТИЧЕН ЦЯЛОСТЕН ПОГЛЕД върху ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на НОВИТЕ и ВЕЧЕ ДЕЙСТВАЩИ КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП, ППЗОП и другите подзаконови нормативни актове, през призмата на реалното възлагане и участие в обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”, вкл. и чрез анализ на относимите национални и европейски актове и съдебната практика.

Без аналог в случая е както възможността за индивидуална онлайн среща за обратна връзка с лектора до 30 дни след обучението, така и това, че записалите се в конкретното събитие в края на м. ЮЛИ, освен другите бонуси и подробни материали, ще получат безплатно и нашия Пакет примерни образци ЗОП+ КОНТРОЛ 237Б® в помощ на новия предварителен контрол, задължителен за всички възложители.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов (водещ лектор), главен юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев (лектор и модератор), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки.


АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 • Промените в ЗОП и ППЗОП през призмата на специфичните ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА при поръчките в сектор „Здравеопазване”;
 • ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ – особености и приложимост за поръчки в сектор „Здравеопазване”;
 • Закупуване на лекарства и медицински изделия чрез ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПОКУПКИ;
 • Изменения при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА НА ЗАКОНА, включително за т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИ, особености при поръчките в сектор „Здравеопазване”;
 • Прилагане на ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 266А ОТ ЗЛПХМ;
 • Промени относно ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ;
 • Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ, приложимост, промени в план графика за 2024 г.;
 • Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА;
 • Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения в правилата за ОБОСНОВКА ПРИ НИСКИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, национална и европейска съдебна практика (ключови решения на Съда на ЕС и ВАС), изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
 • НОВИЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ по чл. 237б от ЗОП;
 • Нови моменти при правилата на ЗОП за ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРИ за обществени поръчки;
 • НОВИТЕ Е-ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в РОП и ОВ на ЕС.

Експертен коментар на промените и практическите аспекти от прилагането им
в контекста на спецификите на обществените поръчки в сектор „Здравеопазване”!  


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ е в размер на 495 лв. без ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, подробни лекционни материали с приложима съдебна практика, относима към обществените поръчки в сектор „Здравеопазване” и др.

В случай че проявявате интерес към събитието, но сте възпрепятствани да присъствате на място, може да заявите участие онлайн в реално време чрез платформата Zoom. Такса за дистанционното участие 395 лв. без ДДС за един участник.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, на които ще получи отговор и разяснения по време на обучението.

Преминалите обучението ще получат удостоверение* за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП съобразно актуалните изменения в действащата нормативна уредба.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка в свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон “Заявка за участие”).

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

 


ЗОП+ ПЕРСОНАЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА®


Чрез нашия иновативен модул ЗОП+ ПЕРСОНАЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА® всеки обучаем получава и индивидуална онлайн среща с лектор (в рамките на 1 учебен час), която следва да използва в рамките на до 30 дни от обучението.

Модулът е предназначен за затвърждаване на усвоените знания и умения, като се предвижда участниците самостоятелно да попълнят тест и да решат практически казус.

След проверка от лекторите, всички участници ще получат персонална обратна връзка и насоки за усъвършенстване на знанията и уменията си по електронни обществени поръчки.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com  


ПРОГРАМА


ДЕН ПЪРВИ – 25  ЮЛИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП и ППЗОП 2024 – с акцент върху поръчките в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, заместване и управленска отговорност. Нови моменти при изключенията от закона и правилата за т.нар “in-house” поръчки. Прилагане на изискванията по чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Промени в стойностните прагове – приложимост, промени в план графика по чл. 26 от ППЗОП, действия по чл. 27 от ППЗОП с оглед недопускане на разделяне. Определяне на количества и обеми по договори за доставки на лекарства, медицински изделия, болнична храна и др. Задължителни екологични изисквания при поръчки за доставки и услуги. Нови изисквания при обществените поръчки, свързани с превозни средства, вкл. услугите по събиране на битови отпадъци.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Съществени изменения при правилата за установяване на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, изготвяне на протокол за необичайно ниска цена и искане на обосновка, съдебна практика и изисквания към комисията – насоки от и за практиката. Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки. Отражение на нормативните промени върху ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за управление на цикъла на обществените поръчки. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ при доставки на лекарства, медицински изделия, болнична храна и др. Конфиденциалност на офертата. Експертен коментар на промените и практическите аспекти от правоприлагането им.

13.00 – 14.00 Работен обяд

14.00 – 15.30 Възлагателни техники и възможни начини за справяне със специфичните предизвикателства при поръчките в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, вкл. такива с предмет доставка на медицинско оборудване. Отговори на предварителни въпроси от участниците в обучението.

15.30 – 16.00 Почивка

16.00 – 17.30 ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ (ДСП) – характерни особености, често допускани грешки при обществени поръчки за доставка на лекарства и медицински изделия, проведени чрез ДСП, създаване и възлагане чрез ДСП в ЦАИС ЕОП (с практикум в тестовата версия на системата) /Част I/

ДЕН ВТОРИ – 26 ЮЛИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ (ДСП) – характерни особености, често допускани грешки при обществени поръчки за доставка на лекарства и медицински изделия, проведени чрез ДСП, създаване и възлагане чрез ДСП в ЦАИС ЕОП (с практикум в тестовата версия на системата) /Част II/

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Новите ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС. Публикуване на обявленията и договорите по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗОП в РОП.

13.00 Въпроси и отговори

13.30 Закриване на събитието

  Лектори: Ивайло Стоянов и Антони Нешев

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.    

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker