Топ услуга

Специализирана услуга ЗОП+ ВТОРО МНЕНИЕ® – за законосъобразност и ефективност на Вашите обществени поръчки

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, За постигане на законосъобразност и ефективност на обществените поръчки от решаващо значение е да се ангажират…

Read More »

“ЗОП+ Асистент по обществени поръчки” (АКТУАЛНА ОФЕРТА 2024)

  ОФЕРТА 2024 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, През настоящата година електронното възлагане чрез централизираната платформа “ЦАИС ЕОП” отдавна вече е…

Read More »

Нова ЗОП+ услуга помага на възложителите при анекси по чл. 116 от ЗОП

За да бъде максимално ефективно, управлението на процесите по изменение на договорите за обществени поръчки, и в частност актуализацията на…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker