Анонси

Последни новости за продуктите и услугите на Списание “ЗОП ПЛЮС”

Редакциите в ППЗОП носят съществени нови моменти и задължения за възложителите, налага се промените да влязат в сила възможно най-скоро

Приетите на 17.7.2024 г. изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки носят със себе си…

Read More »

Блиц ЗОП+ Уебинар: ПРОМЕНИТЕ В ППЗОП – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ (31 Юли 2024 г.)

Уебинар в Zoom 31 ЮЛИ 2024 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, ДЪЛГООЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ППЗОП ВЕЧЕ СА ТУК И НОСЯТ…

Read More »

Всички участници в уебинара на 11-12 ЮЛИ с подарък пакета образци за контрол по чл. 237б от ЗОП

🔥 „LAST MINUTE“ ГОРЕЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 🔥 Всички участници в практическия уебинар на 11-12 ЮЛИ, посветен на ефективното прилагане на промените…

Read More »

Брой 6, 2024: СПОР(Т)НИ ПРЕТЕНЦИИ

Скъпи читатели, Разгорелите се през последните седмици европейски и национални изборни страсти постепенно започнаха да утихват в средата на календарната…

Read More »

Важни моменти при споразуменията между лечебни заведения сред акцентите на семинара по ЗОП за сектор “Здравеопазване” в края на юли

Като част от основните акценти на обучението по ЗОП с тематичен фокус поръчките в здравния сектор ще бъдат разгледани и…

Read More »

Онлайн обучение: ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2024 – с акцент върху спецификите на възлагателната дейност в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” (25-26 ЮЛИ)

Уебинар в Zoom 25-26 ЮЛИ 2024 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, Влезлите в сила през настоящата година МАЩАБНИ ПРОМЕНИ В…

Read More »

ЗОП+ ЗДРАВЕ® – специализирана услуга по 24/7 цялостна подкрепа по ЗОП за ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Предлагаме на Вашето внимание предложение за осъществяване на специализирана услуга за ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ по цялостна подкрепа 24/7/365 при работата по планиране, възлагане…

Read More »

Списание ЗОП ПЛЮС реализира обучение по промените в ЗОП и новите е-формуляри за възложители от сектор “Здравеопазване” от гр. Варна

Специализирано обучение, посветено на последните промени в ЗОП и използването на новите електронни формуляри за обществени поръчки, бе реализирано от…

Read More »

Специализирана услуга ЗОП+ ВТОРО МНЕНИЕ® – за законосъобразност и ефективност на Вашите обществени поръчки

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, За постигане на законосъобразност и ефективност на обществените поръчки от решаващо значение е да се ангажират…

Read More »

Следят под лупа за спазване на Закона за електронното управление при технологични поръчки, МЕУ с нови методически указания за прилагане на правилата

Алармираме всички колеги от професионалната общност, че контролните органи по ЗОП стриктно следят и за спазване на наскоро актуализираните правила…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker