методика за индексация

Новини

Обнародваха ПМС-то за изменение на методиката за индексация, промените в сила от началото на 2024 г.

Само два дни след като бе прието от Министерския съвет, в бр. 105 на Държавен вестник от 15.12.2023 г. бе…

Read More »
Новини

Правителството прие промени в методиката за индексация на договори по ЗОП

На редовното си заседание, проведено на 13.12.2023 г., Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Методиката за изменение…

Read More »
Новини

Камарата на строителите предлага значителни промени в методиката за индексация

Значителни промени в методиката за индексиране на договорите с публични възложители предлага КСБ в становище до МРРБ.  Това съобщават от…

Read More »
Новини

МРРБ предлага договорите за строителство да се индексират на тримесечие, обсъждането на промените в методиката вече е в ход

Размерът на индексацията на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство да се определя за всяко календарно тримесечие…

Read More »
Новини

УО на ОПОС даде разяснения по указанията си за индексация на договори, финансирани по програмата

На 7.9.2023 г. от Управляващия орган на ОП „Околна среда“ (УО на ОПОС) оповестиха чрез публикация на портала EUFUNDS.bg свои…

Read More »
Новини

Работна група от МРРБ и строителния бранш ще обсъжда изменения в методиката за индексация

Работни групи между МРРБ и строителния бранш започват спешна работа за разрешаване на натрупаните проблеми в строителството. Това бе обявено…

Read More »
Новини

Строителите предлагат промяна в правилата на ЗОП относно методиката за индексация

Камарата на строителите в България (КСБ) също излезе с официално становище по законопроекта за промени в ЗОП, обявен за обществено…

Read More »
Новини

МС прие промени в Методиката за индексация, актуализация на цените ще се допуска и при доставки на секторни възложители в енергетиката

На редовното си заседание, проведено на 22.02.2023 г., Министерският съвет прие промени в Методиката за изменение на цената на договор…

Read More »
Новини

Методиката за индексация ще се прилага и за поръчки за доставки, вече стартира общественото обсъждане на промените

Методиката за индексация на договори по ЗОП ще се прилага и за доставки. Това стана ясно след като за обществено…

Read More »
Новини

До дни МРРБ с допълнително указание до общините за прилагане на методиката за индексация

До няколко дни ще са готови допълнителни указания към общините за прилагането на индексацията на договорите в строителството. Това оповестиха…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker