наредба

Новини

Оповестиха официално наредбата за изискванията към чистите превозни средства

В бр.2 на Държавен вестник от 5.1.2024 г. е обнародвана Наредба № Н-21 от 19 декември 2023 г. за изискванията…

Read More »
Новини

Публикуваха за обществено обсъждане проекта на наредба за изискванията към чистите превозни средства

На Портала за обществени консултации (Strategy.bg) вече е публикуван проект на Наредба за изискванията към чистите превозни средства. По-същество, определените…

Read More »
Новини

Вече са в сила промените в наредбата за финансовите корекции

От 10.03.2020 г. влизат в сила обнародваните в ДВ, бр. 19 от 6 март 2020 г. изменения и допълнения на…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker