ОП НОИР

Новини

УО на ОП НОИР излезе с анализ и указания за избягване на най-често допусканите грешки в обществени поръчки по програмата

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ изготви анализ на най-често допусканите грешки при възлагане на…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker