УО на ОПОС

Новини

УО на ОПОС публикува документ с често допускани грешки по ЗОП от бенефициенти по програмата

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изготвил указания и препоръки за постигане от бенефициентите на законосъобразен…

Read More »
Новини

УО на ОПОС даде разяснения по указанията си за индексация на договори, финансирани по програмата

На 7.9.2023 г. от Управляващия орган на ОП „Околна среда“ (УО на ОПОС) оповестиха чрез публикация на портала EUFUNDS.bg свои…

Read More »
Новини

УО на ОПОС с ново указание, свързано с методиката за индексация на договори по ЗОП

В съответствие с ангажимента, поет на проведена среща в МРРБ, за която Ви информирахме, от УО на ОПОС излязоха с…

Read More »
Новини

Строители и държавни институции обсъдиха индексацията на договорите по ОПОС

В Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е проведена работна среща за обсъждане на индексацията на договорите в строителството…

Read More »
Новини

УО на ОПОС с разяснение относно финансирането на индексации на договори за СМР, с евросредства ще се покриват увеличения само до 15%

На 5.10.2022 г. Управляващият орган на  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (УО на ОПОС) излезе с разяснение относно условията, при…

Read More »
Новини

УО на ОПОС с указания за прилагане на Регламента за санкциите срещу Русия при процедури и договори за обществени поръчки

Във връзка с влизане в сила на 09.04.2022 г. на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker