ЕК

Новини

ЕК отново ни предупреди за невъзлагането на обществени поръчки от частни болници

На 24.4.2024 г. от Европейската комисия съобщиха, че е издадено мотивирано становище относно България (INFR(2018)2268) поради неспазване на законодателството в…

Read More »
Новини

Европейската комисия прие нови промени в образците на обявления за обществени поръчки

В самия край на 2023 г. от Европейската комисия приеха нови промени в образците на обявления за обществени поръчки. Това…

Read More »
Новини

Европейската комисия е одобрила българското предложение за актуализиране на бюджетни линии по НПВУ

България е получила положителна оценка от Европейската комисия за промени в бюджетните линии на инвестиции по Националния план за възстановяване…

Read More »
Новини

ЕК отново ни предупреди за несъответствие с директивите по обществени поръчки на някои изключения от ЗОП

На 14.7.2023 г. Европейската комисия е изпратила мотивирано становище на България заради несъответствието на нейното национално законодателство с правилата за…

Read More »
Новини

Нов проект за промени в ЗОП въвежда различни правила за искане на обосновка при необичайно благоприятна цена, двойно по-високи санкции и други важни изменения в закона

На 9 юни 2023 г. Министерството на финансите обяви началото на обществено обсъждане на нов проект на Закон за изменение…

Read More »
Новини

ЕК стартира европейска общностна платформа за възложители на обществени поръчки

На 19 април Европейската комисия (ЕК) е стартирала електронна платформа по обществени поръчки. Това се съобщава в новина, публикувана на…

Read More »
Новини

ЕК ще съди България за закъсняло транспониране на директивата за чисти превозни средства

На 19 април Европейската комисия съобщи, че е взела решение да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз…

Read More »
Анонси

Притурка „Възложителъ“ – издание за действащи норми на европейското право

С удовлетворение ви съобщаваме, че днес започна разпространението на издадената в електронен вид притурка „Възложителъ“, съставена от експертите на Списание…

Read More »
Новини

АОП с информация за прилагането на Регламент (EС) 2022/576 относно ограничителните мерки спрямо Русия

Агенцията по обществени поръчки публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г.…

Read More »
Новини

Документ на Европейската комисия обяснява как се използват динамични системи за покупки

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия публикува Насоки за използване на Динамичната система за покупки…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker