Министерство на финансите

Новини

Европейската комисия е одобрила българското предложение за актуализиране на бюджетни линии по НПВУ

България е получила положителна оценка от Европейската комисия за промени в бюджетните линии на инвестиции по Националния план за възстановяване…

Read More »
Новини

Нов проект за промени в ЗОП въвежда различни правила за искане на обосновка при необичайно благоприятна цена, двойно по-високи санкции и други важни изменения в закона

На 9 юни 2023 г. Министерството на финансите обяви началото на обществено обсъждане на нов проект на Закон за изменение…

Read More »
Новини

Стартира общественото обсъждане на новия вариант на методика за индексация по ЗОП, документът пределно лаконичен и приложим само за строителство

На Портала за обществени консултации (strategy.bg) бяха публикувани за публично обсъждане проект на Методика за изменение на цената на договор…

Read More »
Новини

Правителството приема методиката за индексация до края на август, текат последни обсъждания по ключовия документ

Служебният кабинет ще одобри методиката за индексация на договори за обществени поръчки най-късно на заседанието си на 31 август. Това…

Read More »
Новини

Обнародвани са промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

В средата на февруари 2019 г. влизат в сила промените в Закона за финансовото управление и контрол в  публичния сектор. Актуализираните разпоредби,…

Read More »
Анонси

Приеха наредбата за външните експерти, които ще проверяват спецификации за обществени поръчки

Днес Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при…

Read More »
Анонси

Публикуваха за обсъждане проекта на наредба за проверка на технически спецификации при възлагане на поръчки

Специален ред за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки ще бъде въведен с нова наредба. Проектът на…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker