обществени поръчки

Анонси

Следят под лупа за спазване на Закона за електронното управление при технологични поръчки, МЕУ с нови методически указания за прилагане на правилата

Алармираме всички колеги от професионалната общност, че контролните органи по ЗОП стриктно следят и за спазване на наскоро актуализираните правила…

Read More »
Новини

ЕК отново ни предупреди за невъзлагането на обществени поръчки от частни болници

На 24.4.2024 г. от Европейската комисия съобщиха, че е издадено мотивирано становище относно България (INFR(2018)2268) поради неспазване на законодателството в…

Read More »
Новини

Обществените поръчки основен източник на неефективност за публичните финанси на България според нов доклад на Световната банка

Неконкурентните практики в областта на обществените поръчки са главен източник на неефективност за финансите в България. Това е едно от…

Read More »
Новини

Одобрена е позицията на България по делото пред Съда на ЕС относно приложимостта на дефиницията за публичноправна организация за поръчки под европейските прагове

На редовното си заседание, проведено на 10 януари 2024 г., Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело С-550/23…

Read More »
Новини

АДФИ оповести отчета си за последното тримесечие на 2023 г., нарушения са открити при 31 проверени поръчки

За периода 1 октомври – 31 декември 2023 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са приключили…

Read More »
Новини

Ново решение на Съда на ЕС по български казус бе представено за първи път на семинара на Списание ЗОП ПЛЮС в Правец

Участниците в годишната среща-семинар на Списание ЗОП ПЛЮС в Правец имаха уникалния шанс да бъдат първите експерти по ЗОП, запознали…

Read More »
Новини

Немалка част от поръчките за строителство на общини с отклонения от закона сочат резултатите от изследване на корупционния риск

Индексът на корупционен риск в обществените поръчки за сектор “Строителство” с възложители общините е със стойност 23,75. Това показват данните…

Read More »
Новини

АОП вече публикува информация за университетите, в които се изучават дисциплини, свързани с обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е създала нова рубрика на Портала за обществени поръчки с информация за висши училища, в…

Read More »
Новини

АОП публикува отворени данни за договорите за обществени поръчки от 2022 г.

На 20.06.2023 г. Агенцията по обществени поръчки е публикувала данни за договорите за обществени поръчки, оповестени през 2022 г. Това…

Read More »
Новини

Приключи общественото обсъждане на проектозакона за надценките на храните, предлагат се временни тавани при цените на определени продукти от малката кошница на НСИ

На 10 юни 2023 г. приключи общественото обсъждане на проекта на Закон за надценките на хранителни продукти. Това става ясно…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker