ОПОС

Новини

УО на ОПОС публикува документ с често допускани грешки по ЗОП от бенефициенти по програмата

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изготвил указания и препоръки за постигане от бенефициентите на законосъобразен…

Read More »
Новини

Финансови корекции за близо 90 млн. лв. ще бъдат наложени за ВиК проекти по ОПОС

Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. ще наложи финансови корекции в размер до 25% по договори, сключени по Закона…

Read More »
Новини

УО на ОПОС алармира за чести нарушения в изискванията за застраховка “Професионална отговорност” при поръчки за СМР и инженеринг

В процеса на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки с предмет строителство или инеженеринг, проведени по реда…

Read More »
Новини

Оповестиха промени в приложното поле на стандартизираните документи и изисквания за поръчките в сектор “Води”

Агенцията по обществени поръчки (АОП) съобщи за приемането на промени в приложното поле на най-новите стандартизирани документи и изисквания за обществени…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker