Съд на Европейския съюз

Интервюта

Българските съдилища на трето място по преюдициални запитвания до Съда на ЕС през 2022 г.

През миналата година българските съдълища се нареждат на трето място, след тези от Германия и Италия,  по изпратени преюдициални запитвания…

Read More »
Новини

Поредно решение на Съда на Европейския съюз коригира някои неправилни практики при налагането на финансови корекции

Излезе поредно решение на Съда на Европейския съюз, което коригира някои неправилни практики при налагането на финансови корекции. В свое…

Read More »
Новини

Съдът на ЕС с решение по казус на българска община, постанови, че възложителите могат да поставят по-високи критерии за подбор от минималните по специални закони

Европейската директива за обществените поръчки допуска възможността възложителите да определят като критерии за подбор, свързани с техническите и професионалните способности…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker