ЗОП

Новини

УО на ОПОС публикува документ с често допускани грешки по ЗОП от бенефициенти по програмата

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изготвил указания и препоръки за постигане от бенефициентите на законосъобразен…

Read More »
Новини

Списание ЗОП ПЛЮС с питане до институциите относно прилагането на чл. 114, ал. 4 от ЗОП

Предвид създалата се неяснота по отношение прилагането на разпоредбата на чл. 114, ал. 4 от ЗОП (Нова – ДВ, бр.…

Read More »
Новини

Строителите с писмо до институциите, искат ефективно прилагане на правилата за индексация и промени в ЗОП

Камарата на строителите в България (КСБ) отправи към институциите на законодателната и изпълнителната власт своите приоритетни искания за подобряване на…

Read More »
Новини

КЗК: 17% от жалбите по ЗОП се подават електронно чрез платформата ЦАИС ЕОП

Почти една пета от жалбите по ЗОП, депозирани през 2022 г. в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), са подадени…

Read More »
Новини

Жалбите по ЗОП все по-често се подават електронно чрез ЦАИС ЕОП

Подаването на жалба чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) вече не е само обещание в нормативен…

Read More »
Новини

Правителството прие решение за свързани с отбраната и сигурността основания за възлагане без ЗОП на договори за доставка на боеприпаси

На редовното си заседание на 29 юни, Министерският съвет прие решение за определяне наличието на основен интерес, свързан със сигурността…

Read More »
Новини

Нов проект за промени в ЗОП внесоха депутати, искат ограничаване на инженеринга

Само седмица след старта на общественото обсъждане по проекта за изменения и допълнения в ЗОП, предложен от Министерство на финансите…

Read More »
Анонси

Сборникът ни с актуални редакции и коментари на ЗОП и ППЗОП предпочитан избор и при работа във все по-дигитална среда

В обществените поръчки мишката не е заплаха за книжката (със ЗОП и ППЗОП). Доказателство за това е фактът, че дори…

Read More »
Новини

Инспекцията по труда временно спира издаването на електронни удостоверения по ЗОП

ИА “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) временно спира издаването на електронни удостоверения по ЗОП. Това бе съобщено на официалния…

Read More »
Новини

Браншовици с идеи за по-добри правила на строителната дейност, предлагат и промени в ЗОП

Седем браншови организации в областта на архитектурата, проектирането и строителството представиха общите си предложения за реформа в сферата на устройственото…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker