Специализирана услуга за правна защита ЗОП+ ЗАКРИЛА®

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Списание “ЗОП ПЛЮС” предлага на своите клиенти услугата ЗОП+ ЗАКРИЛА® по оказване на правна защита на интересите на възложители на обществени поръчки и ръководители на стопански субекти, участващи в процедури по ЗОП, бенефициенти по оперативни програми и други инструменти за грантово финансиране и други заинтересовани лица.

Услугата ЗОП+ ЗАКРИЛА® включва дейности по изготвяне на правни становища, възражения, жалби и процесуално представителство във връзка с обществени поръчки, включително при оспорване на:

  • Решения, действия и бездействия при процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • Актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления;
  • Актове за начет;
  • Финансови корекции и други в областта на поръчките.

Предлагаме на нашите клиенти и експертни становища с оглед получаване на разумна увереност за съответствието на дейността с приложимите изисквания по обществени поръчки.

 

За да получите Вашата персонална оферта за услугата ЗОП+ ЗАКРИЛА®, моля отправете запитване по електронна поща на нашия имейл адрес: zopplus@gmail.com!

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ по всички въпроси, свързани с услугата, може да получите на тел. 0897 921232, на редакционната ни поща zopplus@gmail.com, както и на сайта zopplus.com.

 

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение!

 

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”

 

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker