Телефонна линия за съвети и консултации на абонати на списание ЗОП+

AdviceOnDemand3

Половин година след своето създаване, новата услуга на списание ЗОП+ продължава да набира популярност сред приятелите и партньорите на ЗОП ПЛЮС. Горещата телефонна линия, която функционира под мотото “Съвет по поръчка”, бе създадена за да отговори на голямото търсене от страна на практикуващите експерти на навременна и компетентна помощ при прилагането на ЗОП и другите релевантни актове, уреждащи обществените отношения по възлагането на поръчки и разходването на обществени средства като цяло. Телефонните консултации се дават от специалисти с призната експертиза в областта и в реално време разплитат сложни казуси, които са ежедневие за работещите с тази материя. Поради големия интерес от страна на експертната общност и твърдото ни желание да не се допускат компромиси с качеството на предоставяната услуга, телефонната линия вече функционира ексклузивно за абонатите на списание ЗОП+.

Номерът на горещия телефон за абонати на списанието е 0700 20680, а обажданията се таксуват на цената на един градски разговор. Линията работи всеки делничен ден от 13:00 до 17:00 часа.

Ивайло Стоянов
Ивайло Стоянов

Консултации на горещата телефонна линия дават екип от експерти с дългогодишен опит, включително на позиции в ключови ведомства като Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията по обществени поръчки и др.  Екипът е ръководен от г-н Ивайло Стоянов – автор на публикации в списанието и известен лектор по материята, част от миналия професионален път на който също е свързан с АОП. Припомняме, че г-н Стоянов е работил като началник на отдел „Предварителен контрол” и отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” на АОП, както и като вътрешен одитор в АДФИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Телефонната линия по обществени поръчки допълва чат функцията и онлайн формата за дистанционни консултации по ЗОП, които функционират на сайта на ЗОП ПЛЮС и остават отворени за максимално широка аудитория. От началото на настоящата година съветите по чат модула също се обезпечават чрез експертизата на г-н Стоянов и другите експерти, даващи телефонни консултации.

Само за няколко месеца от създаването си, телефонните и чат консултациите доказаха, че не само допринасят за бързото и успешно адаптиране на всички работещи в областта към високата динамика на приложимото законодателство, но че имат роля и за цялостното повишаване на качеството на експертизата в Системата на обществените поръчки. Освен това, по този начин ЗОП ПЛЮС продължава да се утвърждава като една от най-солидните и динамично развиващи се консултантски компании в сектора, а едноименното издание – като водеща медия, подпомагаща специалистите в областта на обществените поръчки в България.

Вие питате, експертите отговарят! Горещата телефонна линия и другите функции за специализирани консултации Ви очакват!