Актуално

От НСИ публикуваха индекса на цените на строителните материали за трето тримесечие на 2022 г.

На 25.11.2022 г. в Информационната система ИНФОСТАТ на НСИ беше публикувана информация за стойността на Индекса на цени на производител…

Read More »

Нова среща между МРРБ и строителите за индексацията на договори по ЗОП, министерството предлага промени в ППЗОП и други мерки

Въпроси, свързани с индексацията на договорите за строителство и възможностите за ускоряване на процеса са били във фокуса на проведена…

Read More »

Транспортна комисия в НС също прие проекта на ЗИДЗОП, дискусиите основно по новите разпоредби за in-house възлагането

На заседанието си на 24.11.2022 г. Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание прие на първо четене законопроекта на…

Read More »

Правна комисия в НС одобри проекта за промени в ЗОП, внесен от МС

На редовното си заседание, проведено на 23.11.2022 г., Комисията по правни въпроси в Народното събрание, прие на първо гласуване проекта…

Read More »

АОП с методическо указание за спешното договаряне без обявление

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е изготвила методическо указание за договарянето без обявление в случаите, когато е необходимо неотложно възлагане…

Read More »

Строителите се жалват на президента и премиера от проблеми с методиката за индексация

Камарата на строителите (КСБ) е сигнализирала президента и служебния премиер за проблеми с прилагането на Методиката за индексиране на договорите.…

Read More »

Строителите отново поискаха единна инструкция за прилагане на методиката за индексация, засега без реакция от отговорните институции

Необходимо е приемането на единна инструкция за прилагане на Методиката за индексация на договори по ЗОП. Това заявиха от Камарата…

Read More »

МС с ново решение за дерогация от Регламента за санкциите, изключението за горива за нуждите на МВР

На заседанието си от 9 ноември 2022 г. Министерският съвет прие решение за предоставяне на дерогация от европейския регламент от…

Read More »

Обнародваха промените в наредбата за адвокатските възнаграждения

В бр. 88 от 04.11.2022 г. на Държавен вестник бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1…

Read More »

УО на ОП НОИР също излезе с указания по прилагане на методиката за индексация

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОП НОИР) също прие указания…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker