Абонирайте се за Списание „ЗОП ПЛЮС”, за да сме по-успешни заедно и през 2022 година!

Актуално

Обновяват ЦАИС ЕОП в последния уикенд на януари, влизат в сила новите правила за публикуване в ОВ на ЕС

Предстои ново обновяване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), което ще се реализира през последните почивни…

Read More »

Активен дебат по бъдещето на инженеринга, включете се в онлайн анкетата ни по темата

Както вече ви информирахме, браншовите организации в областта на строителството отново повдигнаха въпроса за бъдещето на инженеринга. Това стана на…

Read More »

Депутати предлагат отпадане на „ин-хаус“ възлагането и рамковите споразумения по ЗОП

Отпадане на възможностите за директно вътрешно възлагане (т.нар. „ин-хаус“ договори) и за сключване на рамкови споразумения по ЗОП, предлагат група…

Read More »

Браншовици с идеи за по-добри правила на строителната дейност, предлагат и промени в ЗОП

Седем браншови организации в областта на архитектурата, проектирането и строителството представиха общите си предложения за реформа в сферата на устройственото…

Read More »

Документ на Европейската комисия обяснява как се използват динамични системи за покупки

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия публикува Насоки за използване на Динамичната система за покупки…

Read More »

АОП с инструкция как с едно обявление за възлагане да се оповестява повече от един договор за обществена поръчка

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за начина на оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с…

Read More »

АОП обнови инструкцията за оповестяване в ЦАИС ЕОП на поръчки за доставка чрез стокова борса

Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкция за начина на стартиране на възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки,…

Read More »

Нови правила за публикуване в ОВ на ЕС, старите обявления ще могат да се изпращат до 28 януари

От Агенцията по обществени поръчки информират, че считано от 31.01.2022 г., Службата за публикация на „Официалния вестник“ на Европейския съюз…

Read More »

Експертите по ЗОП със становище по проекта за изменение на ЗУСЕСИФ, предлагат промени за намаляване на административното бреме

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) излезе с официално становище и предложения за промени в Закона за управление…

Read More »

АОП промени тежестта на рисковите фактори при контрола чрез случаен избор

Считано от 01.01.2022 г., се променят тегловите коефициенти на елементите на рисковите фактори, въз основа на които се прави изборът…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker