Списанието

Брой 8, 2023: ВЪПРОС НА СЪСТЕЗАНИЕ

Скъпи читатели, Макар в разгара на лятото деловата динамика осезаемо да спада, по отколешна традиция в системата на обществените поръчки…

Read More »

Брой 7, 2023: ЕВРОПЕЙСКИ КАЛЕЙДОСКОП

Скъпи читатели, Всичко се случва с причина, дори често да ни е трудно да осъзнаем поредицата от преки и косвени…

Read More »

Брой 6, 2023: СИСТЕМНИ ГРЕШКИ

Скъпи читатели, Създаването на балансирани, ефективни и справедливи нормативни правила, които да регламентират определена сфера на обществените отношения, е нелека…

Read More »

Брой 5, 2023: НЕОТЛОЖНО И С ПРИОРИТЕТ

Скъпи читатели, Както в живота, така и при възлагането на обществени поръчки, има моменти, когато обстоятелствата налагат предприемането на спешни…

Read More »

Брой 4, 2023: САНКЦИОННИ ЛАБИРИНТИ

Скъпи читатели, Още преди да стане ясно дали ще може да излъчи устойчиво правителство, новосформираното Народно събрание вече е натоварено…

Read More »

Брой 3, 2023: (НЕ)РАЗПОЛАГАЕМИ РЕСУРСИ

Скъпи читатели, Тъй като в настоящия ключов за бъдещето на България период е изключително важно да бъдат защитени принципите на…

Read More »

Брой 2, 2023: (БЕЗ)ОПАСНИ СТАНДАРТИ

Скъпи читатели, За водещ на броя определихме материал, в който се разглеждат актуални въпроси по съдебната практика относно използването на…

Read More »

Брой 1, 2023: ОФЕРТНИ ДИЛЕМИ

Скъпи читатели, Началото на всяка нова година е своеобразен мост, през който преминаваме, оставяйки зад себе си нашето вчера и…

Read More »

Брой 12, 2022: СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат…

Read More »

Брой 11, 2022: РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker