Новини

  Актуалното в сектора на обществените поръчки и управлението на средствата от фондовете на ЕС

  ЕК продължава да актуализира документа с въпроси и отговори по Регламента за санкциите и през 2024 г., важни промени и относно обществените поръчки

  През настоящата 2024 г. от ЕК бяха направени няколко актуализации на изготвения от европейската институция документ с въпроси и отговори…

  Read More »

  Нова актуализация на ЧЗВ рубриката за ЦАИС ЕОП в началото на април

  В началото на м. април от Агенцията за обществени поръчки реализираха поредна актуализация на рубриката „ЦАИС ЕОП – Въпроси и…

  Read More »

  АОП съобщи за непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП в сряда вечер

  От Агенцията по обществени поръчки съобщиха за двучасов срив на платформата ЦАИС ЕОП в сряда вечер. В анонса от институцията…

  Read More »

  Публикуваха за обсъждане наредбата за разплащанията с публични средства, свързана с новите задължения на възложителите за уведомяване на приходните агенции

  На 20.03.2024 г. на Портала за обществени консултации бе публикуван проект на Наредба за условията и реда за разплащания с…

  Read More »

  АОП напомни, че в края на март изтича срокът за изпращане на информацията за пътни превозни средства

  На 31 март 2024 г. изтича срокът за подаване на обобщената информацията за броя на доставените или използвани пътни превозни…

  Read More »

  АОП публикува информация за основните промени в ЗОП от края на 2023 г.

  Агенцията по обществени поръчки е публикувала два работни документа, обобщаващи промените в ЗОП, обнародвани в ДВ. бр. 88 от от…

  Read More »

  Пуснаха за обсъждане проекта на наредба за зелени изисквания при поръчки за определени доставки и услуги

  На Портала за обществени поръчки е публикуван проект на Наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки.…

  Read More »

  ВАС с решение по едно от делата, по които пита Съда на ЕС за негласните промени на договори за обществени поръчки

  Върховният административен съд вече е готов с решение по едно от делата, във връзка с които от съдебната институция бе…

  Read More »

  АОП допълниха ЧЗВ рубриката за ЦАИС ЕОП с разяснения за попълването на конкретни полета в новите електронни формуляри

  След като миналия месец от Агенцията по обществени поръчки добавиха нов раздел в рубриката “ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори”,…

  Read More »

  Списание “ЗОП ПЛЮС” попита институциите за предварителния контрол по чл. 237б от ЗОП и вътрешните правила при възложители, които не са бюджетни организации

  С официално запитване Списание “ЗОП ПЛЮС” отправи молба за указания от отговорните институции относно осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност…

  Read More »
  Back to top button
  error: Content is protected !!

  Adblock Detected

  Please consider supporting us by disabling your ad blocker