Новини

Обществените поръчки изцяло електронни след 14 юни

Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Това съобщиха в специален анонс от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

В съобщението се пояснява, че съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, всички възложители, които не използват ЦАИС ЕОП следва да започнат да я прилагат един месец след отмяната на извънредното положение.

В тази връзка се напомня, че в съответствие с решение на Народното събрание от 03 април 2020 г. срокът на извънредното положение изтече на 13 май 2020 г.

От ресорната институция подчертават, че възложителите и стопанските субекти, които към момента не са направили своята регистрация в системата могат да се регистрират на електронен адрес: https://eop.bg/.

Повече за нашите обучения по електронни обществени поръчки може да научите тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker