Oбучения на място

Oбучения на място по електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, От 01.01.2020 г. стартира задължителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП. За да бъде…

Read More »

Актуални обучения за технически експерти (“ОПТеКс”) съгласно новите моменти в ЗОП и ППЗОП

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, Защо имате нужда от обучение по ЗОП за техническите експерти във Вашата организация? Материята на обществените поръчки се…

Read More »

Обучение на място: Е-ПОРЪЧКИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА МЯСТО “Е-ПОРЪЧКИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ” Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker