Минали броеве

Брой 5, 2021: ДОГОВОРНИ ИСТИНИ

Скъпи читатели,

Според познатата сентенция и житейска мъдрост, повторението е майка на знанието. Повтарянето на нещо, за да бъде то трайно установено като практика, обаче може да бъде полезно и ефективно само ако това, което повтаряме, наистина е подходящо за конкретни ситуации, хора, отношения. В противен случай такъв подход може да доведе до застой, непродуктивна рутина, повтаряне на едни и същи грешки, затвърждаване на вредни навици и други нежелани последици. А това идва да ни покаже, че всяка закономерност, всяко правило, житейско или човешко, не е “добро” или “лошо” само по себе си, а резултатите от прилагането му зависят от това доколко разбираме неговия истински смисъл и как го прилагаме на практика. И така пак стигаме до практическото измерение на знанието, което красиво наричаме мъдрост.

Предвид важността на тази практическа страна на нещата и прилагането на правилата, за водещ материал на броя избрахме статия, в която отваряме вратите към реалното знание чрез подробно представяне на наше становище по казус, свързан с наличието на задължения за представяне на декларации за липса на обстоятелства по специални закони в областта на публичните финанси преди подписване на договор за поръчка. В материала авторът г-н Ивайло Стоянов разсейва някои съмнения и опровергава някои неистинни тълкувания на нормите относно законосъобразното осъществяване на действията, предхождащи подписването на договорите за обществени поръчки.

Също основана на практиката, в този случай тази на КЗК, е и статията на д-р Полина Цокова, в която авторът търси отговор на въпроса по какъв начин санкционирането на търговско дружество за установено полагане на недеклариран труд в негов обект може да повлияе на участието му в обществена поръчка.

В броя включваме и полезни материали за влезлите в сила промени в ППЗОП, за резултатите от анкетното проучване, посветено на една година електронно възлагане в ЦАИС ЕОП, и др.

Запазено място има и популярната в експертната общност рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и работата в платформата ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене! 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ДОГОВОРНИ ИСТИНИ

Задължения за представяне на декларации за липса на обстоятелства по специални закони в областта на публичните финанси преди подписване на договор за обществена поръчка,

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • СПРАВЕДЛИВИ РАЗХОДИ: По какъв начин санкционирането на търговско дружество за установено полагане на недеклариран труд в негов обект може да повлияе на участието му в обществена поръчка?, Полина Цокова
  • ГЛАСЪТ НА ПРАКТИКАТА: По-скоро доволни, но и изискващи повече са експертите по ЗОП една година след началото на задължителното възлагане в ЦАИС ЕОП
  • ОБНОВЕНИ ПРАВИЛА: Измененията в ППЗОП вече са в сила, новости в редица разпоредби на подзаконовия нормативен акт
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker