Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

АнонсиИздания

Сборникът със ЗОП и ППЗОП, актуални към май 2021 г., вече в помощ на колегите експерти

Всички колеги, които поръчаха сборника с нормативни актове, съдържащ Закона за обществени поръчки (ЗОП) и правилника за неговото прилагане (ППЗОП) в актуалните им редакции към месец май 2021 г., вече активно и успешно го използват в своята изпълнена с изпитания експертна работа в помощ на възложители, изпълнители и публични институции.

Освен последните промени в ППЗОП, в изданието отново са включени и полезни коментари по най-важните текстове от двата нормативни акта и линкове към допълнителни информационни ресурси. С това потвърждаваме желанието си да предлагаме правни издания без аналог на българския пазар, добавящи стойност в работата на професионалистите в областта на обществените поръчки. По този начин се надяваме да окажем значима подкрепа на всички колеги, изправени пред предизвикателствата на постоянните промени в правната уредба и навлизането в режим на работа в дигиталната среда на ЦАИС ЕОП.

Както вече е известно, с измененията в ЗОП, в сила от 01.01.2021 г., се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки (напр. по отношение на измененията в договорите и рамковите споразумения), съответно се въвеждат множество нови моменти, свързани с електронното възлагане и работата на ЦАИС ЕОП (вкл. издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, разграничаването на задължителните и пожелателните функционалности на платформата), и се прецизират много други разпоредби на закона (вкл. относно показателите за оценка, процедурите без осигурено финансиране, правилата за възлагане на обществени поръчки по глава 26, размера на санкциите, които КЗК налага при установяване на нарушения, контрола на АОП и др.).

Последните промени в ППЗОП също донесоха важни нови моменти както в правилата относно използването на платформата ЦАИС ЕОП, така и в редица други разпоредби в подзаконовия нормативен акт (в т.ч. относно броене на сроковете, подготовка на възлагането, подаване на оферти, обмен на информация в хода на процедурите, работа на оценителната комисия, предварителния контрол на АОП, поръчките в областта на здравеопазването и др.).

На всички ни е ясно, че често изменяните разпоредби от законодателството по обществени поръчки и все така изпълнената с неизвестност дейност в постоянно развиващата се платформа ЦАИС ЕОП налагат полагането на последователни усилия по усъвършенстване на знанията и уменията на експертите по ЗОП.

Както и досега, Ваш безценен помощник за справяне с тези изпитания в областта на обществените поръчки може да бъде най-новото попълнение в Библиотека “ЗАКОННИК” на Списание ЗОП ПЛЮС.

Цената на сборника е 24,00 лева с ДДС, поръчайте още днес!

С актуалния нормативен сборник със ЗОП и ППЗОП, броевете на списание “ЗОП ПЛЮС”, както и всички други наши издания и услуги, може да се сдобиете със заявка свободен текст на e-mail zopplus@gmail.com!

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си