Новини

Възложителите вече могат да се обръщат към АОП за методическа помощ по прилагането на Регламента за санкциите

Възложителите могат да се обръщат към Агенцията по обществени поръчки (АОП) за методическа помощ във връзка с прилагането на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014* (Регламента за санкциите). Предоставянето на такава помощ става възможно на основание промени в Устройствения правилник на институцията, в сила от 22 май 2023 г.

Във връзка националната правна рамка по Регламента за санкциите,  както и по повод въвеждането в законодателството ни на Директива (ЕС) 2019/1937**, бяха обнародвани промени в устройствените правилници както на Агенцията по обществени поръчки, така и на Министерство на финансите (в „Държавен вестник“, бр. 44 от 19.05.2023 г).

В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с ПМС № 353 от 14.12.2016 г., с последващи изменения допълнения, е създаден нов чл. 35а във връзка с прилагането на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, или познат като Регламента за санкциите.

Занапред административните звена в министерството, съобразно своята компетентност, ще подпомагат министъра на финансите по въпроси, свързани с прилагането на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 и Регламент (ЕС) № 269/2014***, в случай че целеният с тях резултат попада в правомощията на министъра на финансите.

В допълнение, във връзка с влезлия в сила на 4 май 2023 г. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се допълва чл. 35, ал. 12 от устройствения правилник на министерството, като е регламентирано, че за разглеждането на сигнали в рамките на вътрешното подаване на сигнали отговарят служители от инспектората или други служители, определени от министъра на финансите.

Със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация в България бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.

За повече информация относно прилагането на новия нормативен акт при евентуални пропуски и нарушения в областта на обществените поръчки Ви каним да се запишете на обучението на Списание „ЗОП ПЛЮС“ в София в периода 1-2 юни 2023 г., което включва и специален модул относно проблематиката подаването на сигнали, в контекста на обществените поръчки у нас.  Програмата на семинара и условията за записване може да намерите ТУК.

Както споменахме по-горе, актуализиран е Устройственият правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с ПМС № 53 от 20.03.2017 г., с последващи изменения и допълнения. Съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3  от Устройствения правилник на агенцията изпълнителният директор ще отговаря за предоставянето на методическа помощ на възложителите по прилагане на чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година.

Видно от разпоредбата на чл. 12 от нормативния акт, е вменено във функциите на Дирекция “Законодателство и методология” в АОП ново правомощие, изразяващо се в предоставянето на методическа помощ на възложителите по прилагане на чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година.

С пълното съдържание на бр. 44 на „Държавен вестник“ може да се запознаете ТУК

Източник: ДВ

 

*Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

**Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

***Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

 

 
 
 
 
 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker