Новини

АОП обяви, че платформата ЦАИС ЕОП е готова за новите електронни формуляри

Агенцията по обществени поръчки обяви началото на използването на новите електронни формуляри чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В краткото съобщение от 1 февруари 2024 г. се казва, че във връзка с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани с ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г., от 1 февруари 2024 г. ЦАИС ЕОП е адаптирана към задължителните нови електронни формуляри за изготвяне и изпращане за публикуване на обявления, включително за процедури, стартирани преди тази дата.

Ще припомним, че именно от 1 февруари 2024 г. за възложителите влиза в сила задължение да използват нови електронни формуляри, утвърдени с европейски регламент*.

* Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker