Новини

ЕК стартира нов информационен портал за международните правила за обществени поръчки, приложими от възложителите в ЕС

Европейската комисия стартира нова онлайн платформа за улеснен достъп до информация относно международните правила за възлагане на обществени поръчки, приложими от възложителите в Съюза. Това съобщиха на 20 юни 2024 г. от Представителството на ЕК в България, позовавайки се на съобщение за медиите на институцията на ЕС.

От самото съобщение за медиите на ЕК е видно, че в случая става въпрос за разширяване на онлайн портала Access2Markets с нов инструмент за обществени поръчки „Обществени поръчки за купувачи“, който ще служи като портал за възложителите на обществени поръчки в държавите членки на ЕС, като им помага да разбират и прилагат международните правила за обществените поръчки по ясен и последователен начин.

Според Комисията, новият инструмент ще помага на възложителите от ЕС да разберат кои (чуждестранни*) оференти отговарят на условията за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в държавите членки на Съюза, основани на разпоредбите на Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация (СДП/GPA) и двустранните търговски споразумения на ЕС. Инструментът също така предоставя информация и за други важни аспекти на такива поръчки, като например приложими изисквания по отношение на произхода на стоките и услугите, които може да бъдат предлагани.

Тази нова инициатива разширява съществуващия раздел за обществени поръчки на портала Access2Markets, който вече включва инструмента „Обществени поръчки за доставчици“, помагащ на европейските компании да разберат дали отговарят на условията за участие в процедури за обществени поръчки в трети държави на равни начала с местните дружества. В момента тя е достъпна за Канада, Япония и Съединените щати, като в бъдеще ще бъдат добавени и други търговски партньори.

* уточнението е наше

Източник: ЕК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker