Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Анонси

Експерти предлагат гратисен период при задължителното използване на системата за електронни поръчки

От Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) излязаха с официална позиция за промени в закона, с които да се въведе гратисен период за влизане в сила на задължителното възлагане чрез единната система за електронни поръчки – ЦАИС ЕОП. Това стана ясно след публикуване на документа на Поратала за обществени консултации и сайта на сдружението в Интернет.

Предложението е част от становището на организацията, изразена в рамките на обществената консултация по законопроекта за промени в действащия Закон за обществените поръчки. Със становището се правят редица предложения за оптимизиране на нормативните текстове на ЗОП и ППЗОП. Сред главните акценти е именно предложението за въвеждане на гратисен период при влизане в сила на текстовете относно задължителното използване на ЦАИС ЕОП.

Експертите припомнят, че съгласно сега действащите разпоредби на закона, освен в случаите по чл. 41, възлагането чрез ЦАИС ще бъде задължително, считано от 18.10.2018 г. Предвид несимволичните промени в цялостната организация и реализация на възлагателния процес, с които е свързана тази промяна, НСЕОП е на позиция, че е необходимо да се предвиди гратисен период, в който използването на новата система да е само пожелателно.

От НСЕОП са на мнение, че по този начин ще се даде възможност за по-плавен и безпроблемен процес на учене за всички категории лица, които ще използват новата система (в най-голяма степен това важи за възложителите). Освен това, в рамките на този гратисен период ще могат да се отстранят и всички евентуални слабости, които ще бъдат констатирани в работата на системата, без това да създава излишни затруднения и рискове пред възлагателния процес в страната.

Със становището на НСЕОП се правят и редица други предложения за промени в нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Сред тях са такива свързани с правилата за прогнозирането и планирането на обществените поръчки, както и за дефинирането на неправомерното разделяне на поръчки, за позоваването на капацитета на трети лица за доказване на съответствие с критериите за подбор, за използването на ЕЕДОП, за използването на обявлението за промяна (кориджендум), за работата на Методическия съвет по ЗОП и др.

От сдружението изразяват надежда, че ще срещнат подкрепа и разбиране за направените констатации и конструктивни предложения, като с това ще утвърдят принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на нормативната рамка в сектора на обществените поръчки.

С пълния текст на становището и направените предложения може да се запознаете на Портала за обществени консултации тук.

 

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си